Topcom Xplorer-871-BT Router Manual PDF (Setup & Configuration Guide)

Given below is full router user manual of Topcom Xplorer-871-BT router model. You can also download this manual in PDF Format to read later on your computer.

Product user manuals come handy in case you want to know all functionalities of your device, troubleshooting, fist time configuration & setup and in many other situations.

Page 1 / 43
XPLORER 871
QUICK INSTALLATION GUIDE
GUIDE FÖR SNABBINSTALLATION
Downloaded from
www.Manualslib.com
manuals search engine
Page 2 / 43
Downloaded from
www.Manualslib.com
manuals search engine
Page 3 / 43
XPLORER 871
3
SVENSKA - GARANTI
På denna utrustning är det 2 års garanti. Garantin gäller vid uppvisande av originalfaktura eller kvitto,
under förutsättning att inköpsdatum och maskintyp står angivet.
Under garantitiden utför Topcom kostnadsfritt reparationer på apparater behäftade med fel som or-
sakats av material- eller tillverkningsfel. Topcom uppfyller efter eget godtycke skyldigheterna som om-
fattas av garantin genom att antingen reparera eller byta ut skadad utrustning.
Garantin omfattar inte fel och skador som orsakats av köparen eller av okvalificerad reparatör.
Garantin omfattar inte skador som orsakats av okvalificerad behandling, och skador som orsakats av
att andra än originaldelar eller tillbehör används, som inte rekommenderats av Topcom.
Garantin omfattar inte skador som orsakats av yttre faktorer, såsom blixtar, vatten och eldsvåda. Ga-
rantin gäller inte heller om enhetsnumret på utrustningen har ändrats, tagits bort eller blivit oläslig.
OBS! Glöm inte att bifoga ditt inköpskvitto om du returnerar utrustningen.
1. INTRODUKTION
1.1 LEVERANSINNEHÅLL
1.
ADSL-modem
2.
Ett ADSL-filter (gäller endast Sverige)
3.
Ett telefonjack (gäller endast Sverige)
4.
En CD-ROM skiva med USB-drivrutin och manual
5.
En bruksanvisning
6.
Två RJ-11 ADSL/telefonsladdar
7.
En CAT-5 LAN övergångssladd
8.
En USB-sladd
9.
En nätströmsadapter
1.2 EGENSKAPER
ADSL Multi-Mode standard:
nedströms upp till 8Mbps.
uppströms upp till 1024Kbps.
följer Multi-Mode standard (ANSI T1.413, version 2; G.dmt (G.992.1); G.lite (G992.2);
G.hs (G994.1)).
Kopplingsprotokoll:
RFC 1483 Överbryggat läge LLC/SNAP
Virtuell krets :
VPI : 8
VCI : 35
SVENSKA
Downloaded from
www.Manualslib.com
manuals search engine
Page 4 / 43
XPLORER 871
4
2. ADSL-MODEMETS FUNKTION
2.1 DE ÖVERSTA LED-LAMPORNA
2.2 BE BAKRE PORTARNA
LED
Betyder
1
SYS
Blinkar när routern fungerar riktigt.
2
ADSL RXD
Blinkar när den tar emot data.
3
ADSL TXD
Blinkar vid överföring av data.
4
ADSL SYN
Lyser grönt när ADSL :ns fysiska skikt är anslutet.
5
LAN LNK
Lyser grönt när LAN länken är uppe.
6
LAN ACT
Blinkar när aktivitet förekommer på LAN-porten.
7
PWR
Lyser grönt när nätströmsadaptern är ansluten.
Nätström (jack)
Anslut den medföljande nätströmsadaptern till detta jack.
USB (USB-sladd)
Anslut den medföljande USB-sladden till denna port när du ansluter till PC :n.
LAN (RJ-45-sladd)
Anslut den medföljande övergångssladden till denna port när du ansluter till
ett NIC (nätverkskort) i PC :n. Anslut en UTP Ethernet-sladd till denna port när
du ansluter till ett LAN, t ex ett nätverk på jobbet eller hemma.
LINJE (RJ-11-sladd)
Anslut den medföljande RJ-11-sladden till denna port när du ansluter till
ADSL.
1
2
3
4
5
6
7
Nätström
USB
LAN
LINE
Downloaded from
www.Manualslib.com
manuals search engine
Page 5 / 43
XPLORER 871
5
2.3 KABELFÖRING
Genom Ethernet-por
ten
Apparatens LAN-port är kopplad precis som en nätverksadapter.
Från apparaten direkt till en PC. Sladden
ska vara en Ethernet övergångssladd.
Genom USB-por
ten
Apparaten kan användas som en nätverksadapter på din PC. Det innebär att du inte behöver installera en
nätverksadaptor på din PC först, innan du ansluter din PC till ADSL-modemet. Anslut bara den medföljande
USB-sladden till USB-porten på ADSL-modemet och anslut den andra änden till PC :n.
Kontrollera att både ADSL-modemet och PC :n är på. På apparatens framsida sitter en rad LED-lampor.
Kontrollera först och främst att LED-lamporna PWR, LAN LNK och ADSL SYN lyser.
2.4 LINJEKOPPLING (GÄLLER BARA SVERIGE)
Downloaded from
www.Manualslib.com
manuals search engine

Rate

4 / 5 based on 1 vote.

Popular Topcom Models

Bookmark Our Site

Press Ctrl + D to add this site to your favorites!

Share
Top