ZTE Bavo-ZXV10-W300 Router Manual PDF (Setup & Configuration Guide)

Given below is full router user manual of ZTE Bavo-ZXV10-W300 router model. You can also download this manual in PDF Format to read later on your computer.

Product user manuals come handy in case you want to know all functionalities of your device, troubleshooting, fist time configuration & setup and in many other situations.

Page 1 / 32
1
1.
PAKUOTĖS TURINYS
......................................................................................................
3
2. ADSL ĮRANGA
..................................................................................................................
3
3.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
............................................................................................
4
4.
ADSL ĮRANGOS DIEGIMAS
.............................................................................................
4
4.1.
Keletas patarimų prieš jungiant ADSL įrangą prie AK
..........................................
4
4.2.
ADSL maršrutizatoriaus ir dažnių skirstytuvo prievadai
........................................
4
4.2.1.
ADSL maršrutizatoriaus prievadai
..............................................................
4
4.2.2.
Maršrutizatoriaus prijungimas prie kompiuterio
.........................................
5
4.2.3.
Dažnių skirstytuvo prijungimas
...................................................................
5
4.3.
ADSL maršrutizatoriaus indikatoriai
......................................................................
5
5.
ADSL MARŠRUTIZATORIAUS KONFIGŪRAVIMAS
........................................................
6
5.1.
Prisijungimas DHCP protokolu
.............................................................................
6
5.2.
Kompiuterio TCP/IP nustatymai
„Windows 2000“ ir „Windows XP“ vartotojams
......................................................
6
5.3.
Kompiuterio TCP/IP nustatymai „Windows 98/ME“
vartotojams
..........................................................................................................
7
5.4.
ZXV10 W300 maršrutizatoriaus konfigūravimo eiga
.............................................
9
5.4.1.
Prisijungimas prie maršrutizatoriaus valdymo sąsajos
...............................
9
5.4.2.
ADSL parametrų konfigūravimas
................................................................
9
6.
INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGOS PRISIJUNGIMAS
..............................................
13
6.1.
„WINDOWS XP“ ir ZEBRA
...................................................................................
13
6.2.
„ZTE ADSL DIALER“ PPPoE PROGRAMINĖS ĮRANGOS
DIEGIMAS
.........................................................................................................
20
7.
BELAIDĖS PRIEIGOS („WIRELESS“) PARAMETRŲ KONFIGŪRAVIMAS
...................
28
7.1.
Belaidės prieigos aktyvinimas
............................................................................
28
7.2.
Radijo kanalo saugumo užtikrinimas
.................................................................
29
7.2.1.
WPA šifravimo algoritmas
........................................................................
29
7.2.2.
WEP šifravimas
........................................................................................
30
7.3.
Parametrų išsaugojimas
.....................................................................................
31
7.4.
Belaidžio ryšio prieigos naudojimas
...................................................................
31
PRIEDAS A
KLAUSIMAI-ATSAKYMAI
..............................................................................
31
PRIEDAS B
Telefono lizdas
........................................................................................
32
MARŠRUTIZATORIAUS „ZTE ZXV10 W300
WIRELESS ADSL ROUTER“
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Ši instrukcija skirta sukonfigūruoti ir naudoti ADSL maršrutizatorių
„ZTE ZXV10 W300
WIRELESS ADSL ROUTER“
, kad kompiuterį ar vietinį tinklą (LAN) galėtumėte prijungti prie
interneto.
Page 2 / 32
2
1. PAKUOTĖS TURINYS
Pakuotėje Jūs turėtumėte rasti žemiau nurodytus komponentus. Jei kurio nors komponento
nerasite, kreipkitės į pakuotę davusį TEO LT, AB klientų aptarnavimo centrą. Jeigu pakuotę
įsigijote iš įgaliotojo TEO LT, AB atstovo, kreipkitės į jį.
Pakuotėje yra:
ADSL maršrutizatorius;
maitinimo šaltinis;
dažnių skirstytuvas;
2 telefono / ADSL laidai;
1 tinklo („Ethernet“) 5 kategorijos UTP laidas (jis yra šiek tiek platesne
jungtimi ir storesnis už telefoninį);
kompaktinis diskas su PPPoE programine įranga ir vartotojo vadovu;
maršrutizatoriaus įrengimo ir konfigūravimo instrukcija.
2. ADSL ĮRANGA
Pakuotėje esančią ADSL įrangą sudaro du įrenginiai: ADSL maršrutizatorius
„ZTE Wireless ADSL Router ZXV10W300“ ir dažnių skirstytuvas.
Mielasis kliente,
dėkojame, kad pasirinkote spartų ir kokybišką TEO LT, AB interneto ryšį. Linkime Jums
malonių įspūdžių ir produktyvaus darbo!
Savo rankose Jūs laikote įrengimo instrukciją, kuri padės savarankiškai įdiegti TEO LT, AB
greičiausio interneto paslaugą. Šioje knygutėje pateiktos informacijos visiškai pakanka,
kad galėtumėte paruošti gautą ADSL įrangą prijungti prie interneto ir įdiegtumėte reikiamą
programinę įrangą savo asmeniniame kompiuteryje.
Page 3 / 32
3
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Kad įranga užtikrintai veiktų naudojantis interneto prieigos paslauga, Jūsų asmeninis
kompiuteris (toliau AK) turi atitikti šiuos reikalavimus:
ne mažesnio kaip 300 MHz taktinio dažnio procesorius;
ne mažiau kaip 64 MB darbinės atminties (RAM);
įdiegta ir veikianti tinklo („Ethernet“) plokštė, atitinkanti 10 Base-T
standartą;
CD-ROM įrenginys;
„Windows“, MAC arba „Linux“ operacinė sistema (OS); rekomenduojame
naudoti naujausias OS versijas, pvz., „Windows XP“;
interneto naršyklė pasirinktinai – „Internet Explorer 5“ arba naujesnės
versijos; „Netscape Navigator 4.7“ arba naujesnės versijos.
Kiti reikalavimai:
abonentinė telefono linija turi baigtis dėžute su RJ/11 jungtimi;
telefono dėžutė turi būti be papildomai įmontuotų filtrų
(kondensatorių). Ar Jūsų tel. dėžutė atitinka šį reikalavimą, galite
pasitikrinti naudodamiesi instrukcijos priedu B;
ADSL įrangai turi būti užtikrintas nuolatinis 220 V elektros maitinimas.
4. ADSL ĮRANGOS DIEGIMAS
4.1. Keletas patarimų prieš jungiant ADSL įrangą prie AK:
patartina ADSL maršrutizatorių (toliau maršrutizatorius) laikyti
tokioje vietoje, kad dirbant su AK būtų galima stebėti jo indikatorių
būklę;
stenkitės, kad maršrutizatorius būtų padėtas atviroje erdvėje –
maršrutizatorius, kaip ir kiekvienas elektros įrenginys, kaista ir jam
reikia ventiliacijos;
reikia turėti omenyje, kad kiekviena fizinė kliūtis (sienos, baldai)
slopina maršrutizatoriaus radijo sąsajos („Wireless“) signalą;
pakuotėje esantys laidai gali būti trumpesni nei atstumas tarp
telefono dėžutės, AK ir telefono Jūsų namuose (įstaigoje), todėl gali
tekti įsigyti ilgesnius laidus.
4.2. ADSL maršrutizatoriaus ir dažnių skirstytuvo prievadai
4.2.1. ADSL maršrutizatoriaus prievadai
Page 4 / 32
4
4.2.2. Maršrutizatoriaus prijungimas prie kompiuterio
Pirmiausia prijunkite anteną prie maršrutizatoriaus antenos lizdo.
Prijunkite maitinimo šaltinį prie lizdo maršrutizatoriaus galinėje dalyje.
Įjunkite šaltinį į 220 V lizdą. Indikatorius „Power“ („Įtampa“) pradės šviestižaliai.
Vieną „Ethernet“ (vytos poros) kabelio galą prijunkite prie lizdo „LAN“
maršrutizatoriaus nugarėlėje (pasirinkite bet kurį iš keturių), antrą galą –
į kompiuterio „Ethernet“ lizdą. „Ethernet“ indikatorius pradės šviesti žaliai.
4.2.3. Dažnių skirstytuvo prijungimas
Prijunkite abonentinę liniją prie dažnių skirstytuvo („Splitter“) lizdo
(pažymėtas „Line“).
Naudodami pakuotėje esantį telefono kabelį, prijunkite dažnių skirstytuvo
ADSL lizdą (pažymėtas „modem“) prie lizdo ADSL maršrutizatoriaus
nugarėlėje.
Prie dažnių skirstytuvo lizdo „Phone“ prijunkite telefono aparatą.
2.1. ADSL modemo prievadas (pažymėtas „Modem“)
2.2. Telefono linijos prievadas (pažymėtas „Line“)
2.3. Telefono prievadas (pažymėtas „Phone“)
2.2
2.1
2.3
as „Modem“)
as „Line“)
one“)
2.1
2.2
2.3
4.3 ADSL maršrutizatoriaus indikatoriai
Indikatorius
Spava
Funkcija
Raudona
„Power“.
Jei maitinimas prijungtas, indikatorius pastoviai
šviečia raudonai. Jei maitinimo nėra, indikatorius nešviečia.
Žalia
„Internet“.
Jei maršrutizatorius yra prijungtas prie interneto,
indikatorius pastoviai šviečia žaliai.
Žalia
„Status“.
Jei
indikatorius lėtai mirksi – maršrutizatorius dirba
normaliai.
Žalia
„WAN: Link/Act“.
Indikatorius pastoviai švies žaliai, kai
maršrutizatorius bus paruoštas belaidžio ryšio seansui. Jei
per „Wireless“ sąsają perduodami duomenys – indikatorius
mirksi. Jei sąsaja neaktyvi – indikatorius nešviečia.
Žalia
„LAN 1-4: Link/Act“.
Jei „Ethernet“ kabelis prijungtas
teisingai – tai atitinkamos jungties indikatorius šviečia žaliai
pastoviai. Jei per „Ethernet“ sąsają perduodami duomenys
– indikatorius mirksi. Jei jungtis neaktyvi – indikatorius
nešviečia.
Žalia
„ADSL: Link/Act“.
Jei ADSL sujungimas įvyko sėkmingai,
indikatorius pastoviai šviečia žaliai. Jei jis lėtai mirksi – vyksta
ADSL ryšio aktyvinimo procesas. Jei nešviečia – ADSL ryšio
neįmanoma užmegzti.
Page 5 / 32
5
5. ADSL MARŠRUTIZATORIAUS KONFIGŪRAVIMAS
5.1. Prisijungimas DHCP protokolu
PASTABOS:
Pradinės maršrutizatoriaus konfigūracijos nerekomenduojama atlikti naudojantis belaidžiu
ryšiu. Tam, kad paslauga veiktų gerai, vienu metu galima naudoti tik „Ethernet“ sąsają
(belaidžio ryšio adapteris turi būti išjungtas) arba tik ryšį per belaidžią prieigą.
Jeigu planuojate naudoti tik „Ethernet“ sąsają, saugumo sumetimais patartina išjungti
belaidės prieigos ryšio siųstuvą. Kaip tai padaryti, parašyta skyriuje 7.1. „Belaidės prieigos
aktyvinimas“.
Sujungus visą ADSL įrangą pagal aukščiau (skyriuje 4. „ADSL įrangos diegimas“) pateiktas instrukcijas,
interneto paslauga, naudojant DHCP protokolą (automatinio IP adreso suteikimo paslauga), turėtų veikti.
Jeigu šį paslauga neveikia, reikia patikrinti kompiuterio TCP/IP nustatymus.
5.2. Kompiuterio TCP/IP nustatymai „Windows 2000“ ir
„Windows XP“ vartotojams
Patikrinkite savo asmeninio kompiuterio TCP/IP nustatymus. Darbalaukyje („
Desktop
“)
pele pažymėkite piktogramą „
My Network Places
“ ir, dešiniu pelės mygtuku atvėrę meniu
langelį, pasirinkite punktą „
Properties
“. (Jeigu Jūsų AK darbalaukyje nėra šios piktogramos,
spustelkite mygtuką „
Start
“ ir atsidariusiame meniu spauskite nuorodas „
Settings“ –>
„Control Panel
“. Atsidariusiame lange dukart spustelkite piktogramą „
Network and Dial-
up Connections
“.
„Windows XP“ vartotojai, paspaudę mygtuką „
Start
“, toliau renkasi nuorodas
Control Panel“ –> „Network and Internet Connections“ –> „Network Connections
.)
Atsidariusiame lange pažymėkite piktogramą „
Local Area Connection
“, priklausančią
tinklo („Ethernet“) plokštei, per kurią jungsitės prie interneto, t.y. atkreipkite dėmesį, kad tai
nebūtų, pavyzdžiui, komutuojamo ryšio („Dial-up“) modemui priklausanti piktograma.

Rate

4.5 / 5 based on 2 votes.

Bookmark Our Site

Press Ctrl + D to add this site to your favorites!

Share
Top