Conceptronic C54BRS4 Router Manual PDF (Setup & Configuration Guide)

Given below is full router user manual of Conceptronic C54BRS4 router model. You can also download this manual in PDF Format to read later on your computer.

Product user manuals come handy in case you want to know all functionalities of your device, troubleshooting, fist time configuration & setup and in many other situations.

Page 1 / 121
NEDERLANDS
Conceptronic C54BRS4
Snelstart handleiding
Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw
Conceptronic Wireless Broadband router.
In de bijgaande Snelstart handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de
Conceptronic Wireless Broadband Router installeert.
Ingeval van problemen adviseren wij u onze
support-site
te bezoeken (ga naar:
www.conceptronic.net
en klik op ‘Support’). Hier vindt u een database met
veelgestelde vragen waar u hoogstwaarschijnlijk de oplossing voor uw probleem
kunt vinden.
Heeft u andere vragen over uw product die u niet op de website kunt vinden, neem
dan contact met ons op via e-mail:
support@conceptronic.net
Voor meer informatie over Conceptronic producten kunt u terecht op de
Conceptronic website:
www.conceptronic.net
.
Bij software/drivers installatie: Het is mogelijk dat onderstaande installatie iets
afwijkt van de installatie op uw computer. Dit is afhankelijk van de Windows versie
die u gebruikt.
Page 2 / 121
NEDERLANDS
1. Introductie
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Conceptronic C54BRS4. Met de C54BRS4 kunt u een internet
verbinding met verschillende computers tegelijk gebruiken. Met de C54BRS4 zult u uw nieuwe network of
reeds bestaande network vergroten met een 4 poorten aansluiting, router en firewall.
Wij adviseren u deze handlediing zorgvuldig te lezen voor een correcte installatie van de hardware en het
instellen van uw computer.
1.1 De belangrijkste kenmerken
Delen van internet met verschillende PC’s
4 netwerk toegange (10 / 100 Mbps)
Firewall om uw netwerk te beschermen
De Conceptronic C54BRS4 kan eenvoudig woren geïnstalleerd met behulp van uw webbrowser
zonder dat het nodig is extra software te installeren.
Onderstuening voor alle belangrijke besturingssystemen en netwerken
Ondersteuning voor DHCP server/cliënt. Eenvoudige en gebruiksvriendelijke instelling en configuratie
802.11g 54Mbps Wireless
1.2 Specificaties
Ondersteuning voor :
Statische & Dynamische IP, PPPoE, PPtP (het grootste deel van de tijd gebruikt voor ADSL en kabel
modem connecties)
VPN (Virtueel Privé Netwerk) PPPtP client, Ipsec & PPtP doorvoer
DHCP Server/Client
NAT firewall beveiliging (er zal geen directe toegang tot uw locale computers bestaan)
In kaart brengen van adressen en Virtuele Servers (leiden van internet verkeer naar special servers
of computer)
IP Pakket teogangscontrole
Beveiliging tegen inbraak van Hackers
Monitor functies voor DHCP cliënt loggen. Veiligheids Log en zichtbaar maken van de
connectiestatus van elke computer
1.3 Minimale systeemeisen
Een draadloos systeem welke u aan uw bedrade network wilt aansluiten
Web Browser (Microsoft Explorer® of Netscape® of Mozilla® etc.)
Het is noodzakelijk het protocol TCP/IP te installeren voor het gebruik en het instellen van de Conceptronic
C54BRS4 wireless broadband router.
1.4 Verpakkingsinhoud
C54BRS4 wireless broadband router
12V DC - 1000mA
RJ-45 Netwerkkabel (Cat5e)
CD-ROM (met handleiding)
Hardware Installatie handleiding
Page 3 / 121
NEDERLANDS
1.5 Uitleg van de bedieningselementen
LEDs op the Conceptronic C54BRS4:
1 - LED voor PWR (Power): wordt groen op zodra de C54BRS4 is aangesloten op de voiding
2 - LED voor 10/100: wordt oranje als een 10Mbps apparaat is aangesloten, groen voor een 100Mbps
apparaat
3 - LED voor LNK/ACT (Link/Activate)
4 - LED voor LAN (Local Area Network) 1 tot 4: licht op als een computer is aangesloten, knippert wanneer
data worden uitgewisseld.
5 – LED voor wireless
6 – Stroom aansluiting 12V DC – 1000mA
7 - 4 LAN poorten (RJ-45)
8 - 1 WAN poort (RJ-45)
9 - Reset knop
Met de meegeleverde RJ-45 netwerk kabel kunt u uw ADSL of kabelmodem aanlsuiten op uw Conceptronic
C54BRS4
Reset knop
De reset knop is bedoeld om alle instellingen terug te brengen naar de door de fabriek ingestelde waarden.
De Fabrieks reset of ‘Herstarten’ kan helpen om de C54BRS4 wireless broadband router weer normal te
laten functioneren.
Waarschuwing:
Voer geen enkele reset uit en schakel de router niet uit gedurende het actualiseren van de firmware.
Dit zou tot onherstelbare schade in de router kunnen leiden.
Page 4 / 121
NEDERLANDS
2. Installatie
2.1 Bereid uw computer voor om de wireless router te installeren
Gelieve uw network op te stellen zoals wordt getoond in het diagram hieronder:
Sluit de UTP networkkabel aan op de
Conceptronic C54BRS4
Voordat u uw wireless broadband router kunt
configureren om hem te gebruiken met bijv. uw
internet provider te gebruiken, moet u eerst de
stroomadapter in het stopcontact doen en deze
ook op de broadbandrouter aansluiten. Na een
paar seconden zullen de LEDs groen oplichten.
Voordat u de broadband router kunt configureren
door midden van de web browser interface moet
u uw computer op dezelfde IP rang instellen als
de C54BRS4.
De Conceptronic C54BRS4 werkt met:
IP adres:
192.168.2.1
en subnet mask
255.255.255.0
Conceptronic levert de broadband router met
geactiveerde DHCP server. Dit betekent dat elke
computer automatisch een IP adres van rang
van de broadband router krijgt als de computer is
aangesloten op de LAN poort van de broadband router. U kunt dit deel van de handleiding overslaan als
uw computer al als DHCP cliënten worden gebruikt.
Page 5 / 121
NEDERLANDS
Opermking: Verzekert u zich ervan dat de DHCP server van de broadband router de enige beschikbare
DHCP server in uw netwerk is. Als er een andere DHCP server in uw netwerk bestaat, dient u een van de
DHCP servers uit te schakelen.
Als uw computer gebruikt wordt in een reeds bestaande netwerkomgeving, noteer dan de configuratie
parameteres voordat u ze verandert. Heeft u de Conceptronic C54BRS4 eenmaal geconfigureerd, volg dan
de volgende stappen:
Windows 98, ME, 2000 en XP
Ga naar het Windows Control Panel en dubbelklik op het network icon of het Netwerk verindingsicoon.
Klik met de rechtermuisknop op de Lokale Netwerk Verbinding van uw network adapter en
selecteer Properties (Eigenschappen).
In de Algemene tab selecteert u de Internet
Protocol TCP/IP instelling voor uw network adapter
en klikt u op Properties (Eigenschappen).
Selecteer de knop “Obtain an IP address
automatically” (Automatisch een IP-adres
toewijzen). Klik op OK.
Als uw computer verzoekt te herstarten, doe dit
dan.
Als uw computer al een eigen IP adres
gebruikt, noteer dan de parameters
voordat u deze verandert. Indien uw
computer is geconfigureerd om DHCP te
gebruiken, verander dan niets.
Als u een nieuw network aan het opzetten
bent, kunt u 192.168.2.x gebruiken als IP
range voor uw network. Alle computers in
uw netwerk zullen automatisch de correcte
IP krijgen. U hoeft niets te veranderen.
1)
Heeft u eenmaal een IP adres
van uw router ontvangen, voer
dan het default IP adres
192.168.2.1
(IP adres van de
broadband router)in op de web
browser van uw computer.
2)
Dit login scherm zal
verschijnen. Voer de
gebruikersnaam en
wachtwoord in en klik op OK>
Opmerking:
Standaard staat de gebruikersnaam op “admin” en het wachtwoord is “1234”. Om
veiligheidsredenen wordt aanbevolen het wachtwoord zo spoedig mogelijk te wijzigen.
Gebruik hiervoor de menu optie: General setup/system/password.
Als u een reset uitvoert, keer het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen en –waarden.
Wees u ervan bewust, dan in deze situatie de oorspronkelijke gebruikersnaam en wachtwoord
in het venster vermeld worden.

Rate

4 / 5 based on 1 vote.

Popular Conceptronic Models

Bookmark Our Site

Press Ctrl + D to add this site to your favorites!

Share
Top