Sweex LW050V2 Router Manual PDF (Setup & Configuration Guide)

Given below is full router user manual of Sweex LW050V2 router model. You can also download this manual in PDF Format to read later on your computer.

Product user manuals come handy in case you want to know all functionalities of your device, troubleshooting, fist time configuration & setup and in many other situations.

Page 1 / 22
českém
2±2
LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps
Úvod
Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Výrobek Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps
vám umožní sdílet rychlé připojení k Internetu a vytvoření vlastní sítě.
V zájmu správné funkce tohoto výrobku Vám doporučujeme, abyste si tuto příručku pozorně přečetli. Pokud i po přečtení příručky bude při instalaci nebo
používání tohoto výronku stále docházet k problémům, naleznete další informace na našem webu www.sweex.com, heslo service & support.
V zájmu plného využití Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps je důležité dodržovat následující pokyny:
Nevystavujte Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps vysokým teplotám. Nenechávejte zařízení na přímém slunci nebo v bezprostřední blízkosti
topných těles.
Nepoužívejte Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps ve vysoce prašném nebo vlhkém prostředí.
Chraňte zařízení před silnými otřesy a nárazy, které by mohly zničit elektroniku zařízení.
Nikdy se nepokoušejte zařízení rozebrat, ztratili byste nárok na záruku.
Obsah balení
Před použitím Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps, zkontrolujte, že balení obsahuje všechny součásti. V krabice musí být následující:
Bezdrátový širokopásmový router o rychlosti 54Mbps
Anténa
Napájecí adaptér
Eternitový síťový kabel RJ-45 UTP
CD-ROM s manuálem a zkušební verzí programu Panda Antivirus
Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na obchod, kde jste výrobek zakoupili, nebo na svého dodavatele.
Page 2 / 22
českém
2±3
Technické údaje
Podporuje: standardy IEEE 803.3 a 803.3u
Podporuje: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Maximální bezdrátová přenosová rychlost: 54Mbps
Podporuje: DHCP (dynamické přidělování IP), PPTP, Static IP, PPPoE, L2TP
1 x WAN, 4 x LAN RJ-45 UTP porty
Podporuje: Kódování dat podle WEP/WPA./WPA2/802.1X
Vestavěné funkce Firewall a Port Forwarding
Odpojitelná reverzní 5 dBi SMA anténa
Dosah zvětšen 2 x až 3 x
Podporuje: průchozí VPN kanál
Konfigurace pomocí webového rozhraní
Nezávislé na operativním systému
Pohled zepředu
Stav
Význam
Power
Nesvítí
Router je vypnut
Svítí
Router je zapnut
System
Svítí
Router se spouští
Bliká
Router pracuje bez problémů
Nesvítí
Router má hardwarovou chybu
Link/Act WAN
a 1 t/m 4
Nesvítí
K tomuto portu není žádné zařízení připojeno
Svítí
Počítač nebo jiné síťové zařízení je k tomuto portu připojeno
Bliká
Mezi routerem a připojeným zařízením probíhá komunikace
WLAN
Nesvítí
Bezdrátová část je vypnuta
Bliká
Bezdrátová část je aktivní
Page 3 / 22
českém
2±²
Pohled zezadu
Anténa s reversním SMA konektorem.
Resetovaní tlačítko pro návrat do nastavení výrobce
WAN port pro připojení modemu pomocí síťového eternetového UTP kabelu RJ-45
LAN porty 1, 2, 3 a 4 pro připojení počítačů pomocí síťového eternetového UTP kabelu RJ-45
Zdířka pro připojení napájecího adaptéru.
Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps – připojení
1.
Napájecí adaptér (součást balení) zapojte do routeru a do síťové zásuvky. Dioda vedle nápisu „Power“ se rozsvítí. Pokud se dioda nerozsvítí, zkontrolujte
je-li napájecí adaptér správně zapojen do routeru a do síťové zásuvky.
2.
Zapněte počítač a připojte ho pomocí síťového kabelu (RJ-45 UTP ) k portu na zadní straně routeru. Můžete zvolit kterýkoliv z portů 1, 2, 3 nebo 4.
Odpovídající dioda na předním panelu se rozsvítí. Pokud se dioda nerozsvítí, zkontrolujte připojení síťového kabelu k počítači a k routeru.
3.
Zapněte opět modem*. Poznámka: Nyní se neodvoláváme na Sweex modem. Připojte modem k zadní straně routeru pomocí síťového kabelu (RJ-45 UTP).
Pro připojení použijte WAN port. Dioda u označení WAN na přední straně routeru se rozsvítí. Pokud se dioda nerozsvítí, zkontrolujte připojení síťového
kabelu k modemu a k routeru.
*Abyste mohli použít zařízení Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps, potřebujete aktivní připojení k internetu, které je navázáno pomocí modemu.
Tento modem je běžně dodáván poskytovatelem připojení.
Page 4 / 22
českém
2±³
Konfigurace počítače pro připojení k routeru
Windows XP
Jděte na „Start" (Start)
„Ovládací panely“ (Control Panel).
Potom zvolte „Připojení k síti a Internetu“ (Network and Internet Connections).
Otevřete „Síťová připojení“ (Network Connections).
Nebo pokud používáte klasické zobrazení Windows:
„Start“ (Start)
„Nastavení“ (Settings)
„Síťová připojení“ (Network Connections).
Klepněte pravým tlačítkem na „Připojení k místní síti“ (LAN Connection) nebo „Připojení k bezdrátové síti“ (Wireless Network connection) a zvolte „Vlastnosti“
(Properties). Objeví se následující obrazovka:
Na záložce „Obecné“ (General) vyberte TCP/IP a klepněte na „Vlastnosti“ (Properties).
Vyberte volby „Získat adresu IP automaticky“ (Obtain an IP address automatically) a „Získat adresu serveru DNS automaticky“ (Obtain DNS server address
automatically).
Nastavení potvrďte klepnutím na „OK“. Nastavení sítě ve Windows XP je nyní správně nakonfigurováno. Správné nastavení internetového prohlížeče bude
probráno v tomto manuálu později.
Page 5 / 22
českém
2±´
Windows 2000
Jděte na „Start" (Start)
„Ovládací panely“ (Control Panel).
Potom zvolte „Připojení k síti a Internetu“ (Network and Internet Connections).
Otevřete „Síťová připojení“ (Network Connections).
Nebo pokud používáte klasické zobrazení Windows:
„Start“ (Start)
„Nastavení“ (Settings)
„Síťová připojení“ (Network Connections).
Klepněte pravým tlačítkem na „Připojení k místní síti“ (LAN Connection) nebo „Připojení k bezdrátové síti“ (Wireless Network connection) a zvolte „Vlastnosti“
(Properties). Objeví se následující obrazovka:
Nyní zvolte „Protokol sítě internet (TCP/IP)“ (Internet Protocol (TCP/IP)) a klepněte na „Vlastnosti“ (Properties).
Vyberte volby „Získat adresu IP automaticky“ (Obtain an IP address automatically) a „Získat adresu serveru DNS automaticky“ (Obtain DNS server address
automatically). Klepněte dvakrát na „OK”.
Nastavení sítě ve Windows 2000 je nyní správně nakonfigurováno. Správné nastavení internetového prohlížeče bude probráno v tomto manuálu později.

Rate

4.5 / 5 based on 2 votes.

Popular Sweex Models

Bookmark Our Site

Press Ctrl + D to add this site to your favorites!

Share
Top