Sagemcom Fast 3686 DNA Router Manual PDF (Setup & Configuration Guide)

Given below is full router user manual of Sagemcom Fast 3686 DNA router model. You can also download this manual in PDF Format to read later on your computer.

Product user manuals come handy in case you want to know all functionalities of your device, troubleshooting, fist time configuration & setup and in many other situations.

Page 1 / 29
KAAPELILAAJAKAISTAN
ASENNUS JA KÄYTTÖ
Mallit: Cisco EPC3828D, Technicolor TC7200, Sagemcom F-3284DC DNA,
Sagemcom F-3686AC DNA
Page 2 / 29
2
Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi!
Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi!
Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. Muistathan tutustua myös asennus- ja käyttö-
ohjeisiin.
Minun palveluni -itsepalvelusivusto
Minun palveluni on palvelujenhallintasivusto osoitteessa
dna.fi/minunpalveluni
. Minun palveluni hallintatunnus on
w-alkuinen tunnus, joka annetaan tv- tai laajakaistasopimuksen yhteydessä. Jos sinulla ei ole tunnusta, voit tilata uuden
kätevästi
dna.fi/minunpalveluni
-sivulta verkkopankkitunnisteella, tai mobiilivarmenteella suoraan sähköpostiisi. Tunnis-
tautumiset käsitellään aina salatulla yhteydellä. Minun palveluni -sivuilla pääset tarkastelemaan omia tietojasi ja käytös-
säsi olevia palveluja. Sivustolla voi mm. muokata yhteystietoja ja ottaa käyttöön DNA Nettiturva -palvelun. Voit siis hoitaa
useimmat DNA:n liittymäsi ominaisuuksiin ja lisäpalveluihin liittyvät asiat yhdestä paikasta täysin turvallisesti.
Page 3 / 29
3
1. Sisällys
1.
Sisällys
...........................................................................................................................................................................................................
3
2.
Käyttö- ja turvaohjeet
...................................................................................................................................................................................
4
2.1
Turvaohjeet
............................................................................................................................................................................................
4
2.2
Laitteiden sijoituksessa huomioon otettavat asiat
.................................................................................................................................
4
3.
Modeemin asennus
......................................................................................................................................................................................
5
3.1
Laajakaistan käyttöönotto
......................................................................................................................................................................
5
3.2
Käyttöönotto
...........................................................................................................................................................................................
5
3.3
WLAN-modeemin asennus
....................................................................................................................................................................
5
4.
Modeemien toiminta
....................................................................................................................................................................................
6
4.1
Modeemiyhteyden toiminnan varmistaminen
........................................................................................................................................
6
4.2
Merkkivalojen selitykset
.........................................................................................................................................................................
6
5.
Langattoman modeemin WLAN-verkon käyttöönotto
.............................................................................................................................
7
5.1
Langattoman WLAN-verkon tiedot
........................................................................................................................................................
7
5.2
Langattoman WLAN-yhteyden käyttöönotto Windows 10/8/7/Vista ja MAC OS X
..............................................................................
8
6.
Langaton (WLAN) -tekniikka
.....................................................................................................................................................................
10
7.
Modeemin langattoman verkon (WLAN) perusasetusten muuttaminen
.............................................................................................
11
7.1
Langattoman modeemin asetusten muuttaminen Cisco EPC3828D
................................................................................................
11
7.2
Langattoman verkon pika-asennusohje Cisco EPC3828D
.................................................................................................................
12
7.3
WLAN-verkon salaus Cisco EPC3828D -modeemissa
......................................................................................................................
13
7.4
Langattoman modeemin asetusten muuttaminen Technicolor TC7200
.............................................................................................
13
7.5
Valmis langattoman WLAN-verkon salaus Technicolorin modeemissa
.............................................................................................
14
7.6
DNA Kaapelimodeemin WLAN Sagecom F-3284DC DNA perusasetusten muuttaminen
...................................................................
14
7.7
Sagemcom F-3284DC ja F-3686AC expert-tilaan kirjautuminen
............................................................................................................
15
7.8
Valmis langattoman WLAN-verkon salaus Sagecom modeemissa
........................................................................................................
15
8.
Modeemin langattoman verkon (WLAN) edistyneempien asetusten muuttaminen
..........................................................................
16
8.1
WLAN-verkon (SSID) nimen vaihtaminen: Cisco EPC3828D
.............................................................................................................
16
8.2
Cisco WLAN taajuuden vaihtaminen
...................................................................................................................................................
16
8.3
WLAN salasanan vaihtaminen: Cisco EPC3828D
..............................................................................................................................
16
8.4
WLAN-kanavan vaihto: Cisco EPC3828D
..........................................................................................................................................
16
8.5
802.11n -tilan hallinta: Cisco EPC3828D
.............................................................................................................................................
16
8.6
Langattoman verkon radioasetukset: Technicolor TC7200
.................................................................................................................
17
8.7
Oman lähetyskanavan valinta Technicolor TC7200
............................................................................................................................
17
8.7.1 Langattoman yhteyden salaaminen Technicolor TC7200
...................................................................................................................
17
8.7.2 WLAN-kanavan vaihtaminen
...............................................................................................................................................................
18
8.7.3 WLAN-kanavan vaihto: Technicolor TC7200
......................................................................................................................................
18
8.8
Technicolor TC7200 -modeemin langatoman liikenteen salaus
.........................................................................................................
18
8.9
802.11n-tilan hallinta Technicolor TC7200
...........................................................................................................................................
18
8.10 WLAN-määritykset vanhemmissa ohjelmistoversioissa
.....................................................................................................................
18
8.11
Langattoman verkon radioasetukset Sagecom F-3284DC DNA
.........................................................................................................
19
8.12
Oman lähetyskanavan valinta Sagecom F-3284DC DNA
.................................................................................................................
19
8.13 802.11n-tilan hallinta Sagecom F-3284DC DNA
............................................................................................................................... .
20
8.14
Langattoman yhteyden salaaminen Sagecom F-3284DC DNA
....................................................................................................... .
20
8.15
Sagecom F-3284DC DNA -modeemin langattoman liikenteen salaus
........
......................................................................................
20
9.
Modeemien yleiset asetukset
....................................................................................................................................................................
21
9.1
Modeemien asetus siltaavaksi
.............................................................................................................................................................
21
9.2
IP Flood detection -asetus
..................................................................................................................................................................
23
10. Laajakaistan lisäpalvelut
...........................................................................................................................................................................
24
10.1 DNA Nettiturva
.....................................................................................................................................................................................
24
11.
DNA Asiakaspalvelu / vikatilanteet
..........................................................................................................................................................
26
11.1 Yhteys asiakaspalveluun
....................................................................................................................................................................
26
11.2 Yhteys ei toimi (ethernet-yhteys käytössä)
..........................................................................................................................................
27
11.3 Yhteys ei toimi (langaton yhteys käytössä)
..........................................................................................................................................
28
Page 4 / 29
4
2.1 Turvaohjeet
Tämä osio sisältää laitteen käyttöä koskevia tärkeitä tietoja.
Osio sisältää myös laitteen turvallista käyttöä koskevia
tietoja. Lue tämä teksti huolellisesti ennen laitteen käyt-
töönottoa.
Elektroninen laite
Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö on kielletty. Älä käytä
laitetta, jos laitteen käyttö aiheuttaa vaaraa tai häiritsee
muiden sähkölaitteiden toimintaa.
Käyttöympäristö
Vältä pölyisiä, kosteita ja likaisia ympäristöjä. Vältä mag-
neettikenttiä. Laitteen käyttö näissä ympäristöissä voi
johtaa virtapiirien toimintahäiriöihin.
Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä ennen johtojen
liittämistä ja irrottamista. Varmista, että kätesi ovat kuivat
käytön aikana.
• Sijoita laite vakaalle pinnalle.
Pidä laite loitolla sähkölaitteista, jotka tuottavat voimak-
kaita magneetti- tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunista
tai jääkaapista.
Ukkosmyrskyjen aikana laite on suojattava salamaniskuil-
ta katkaisemalla siitä virta ja irrottamalla kaikki laittee-
seen liitetyt johdot.
Älä käytä laitetta ukkosmyrskyjen aikana, sillä se voi
aiheuttaa salamaniskun vaaran. Laitteen käyttö ukko-
sen aikana tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.
DNA ei korvaa ukkosen aiheuttamia vahinkoja!
Ihanteellinen käyttölämpötila on 0 - +40 °C.
Ihanteellinen
varastointilämpötila on -20 - +70 °C. Äärilämpötilat voivat
vahingoittaa modeemia ja lisävarusteita.
Säilytä laitetta ja lisävarusteita hyvin tuuletetussa
ja
viileässä tilassa suojattuna suoralta auringon valolta. Älä
peitä tai ympäröi laitetta pyyhkeillä tai muilla esineillä.
Älä aseta laitetta säilytyskoteloon, jonka lämmönsiir-
tokyky on heikko, kuten rasiaan tai pussiin.
Suojaa laite ja lisävarusteet sateelta ja kosteudelta, sillä
ne voivat aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
Pidä laite loitolla lämmönlähteistä ja tulesta, kuten lämmit-
timistä, mikroaaltouuneista, liesistä, kuumavesivaraajista,
lämpöpattereista ja kynttilöistä.
Älä aseta laitteen päälle esineitä, kuten kynttilöitä tai
vesiastioita. Jos laitteen sisälle pääsee vieraita esineitä
tai nestettä, lopeta laitteen käyttö heti, kytke laite pois
päältä ja irrota kaikki siihen liitetyt johdot. Ota sitten
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja. Jätä laitteen ympärille
vähintään 10 cm vapaata tilaa lämmön haihtumista
varten.
Lopeta laitteen ja sovellusten käyttö hetkeksi, jos laite
ylikuumenee. Jos ylikuumentunutta laitetta pidetään ihoa
vasten pitkään, ihossa voi ilmetä lievän palovamman
oireita, kuten punaisia läikkiä ja tummumista.
Älä anna lasten tai lemmikkieläinten pureskella tai imes-
kellä laitetta tai lisävarusteita. Se voi vaurioittaa laitetta tai
aiheuttaa räjähdyksen.
Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja kunnioita
muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia.
Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että
2. Käyttö- ja turvaohjeet
säteilylähteen ja kehon välissä on vähintään 20 cm
vapaata tilaa.
Pidä laite paikassa, jossa kuuluvuus on hyvä. Etäisyys
laitteen ja muiden metalliesineiden (kuten metallitelinei-
den tai metallisten ovien ja ikkunoiden) välillä on oltava
vähintään 25 cm ja etäisyys laitteiden välillä on oltava
vähintään 30 cm.
Älä pura tai peruskorjaa laitetta tai sen lisävarusteita. Se
aiheuttaa takuun raukeamisen ja vapauttaa valmistajan
vahinkovastuusta. Jos laite vaurioituu, ota yhteyttä DNA
Kauppaan ja kysy neuvoja tai pyydä heitä korjaamaan.
Pidä laite kuivana ja estä laitteen fyysiset iskut. Jos laite on
kauan käyttämättömänä, irroita se virtalähteestä. Laittee-
seen ajetaan päivityksiä öisin, joten pyri pitämään laitetta
päällä myös yöaikaan.
2.2 Laitteiden sijoituksessa huomioon
otettavat asiat
Laitteet on tarkoitettu sijoitettavaksi ainoastaan sisä-
tiloihin.
Käytä laitteessa vain sen mukana tullutta sähkö-
verkonmuuntajaa.
Laitteen avaaminen ilman valmistajan lupaa ei ole
suositeltavaa. Mikäli laite on avattu ilman lupaa,
takuu raukeaa välittömästi. Vuokralaitteista asiakas
on velvollinen korvaamaan DNA:lle laitteen uushan-
kintahinnan.
Aseta modeemi niin, että sen alla, päällä tai vieressä
ei ole muita lämpöä kehittäviä laitteita, eikä laitteen
ilmankiertoa saa estää millään peittävällä
materiaalilla!
Laitteen oman ohjelmiston (Firmware) korvaaminen
muulla kuin automaattisen päivityksen päivittämällä
aiheuttaa takuun raukeamisen välittömästi. Vuokra-
laitteista asiakas on velvollinen korvaamaan DNA:lle
laitteen uushankintahinnan.
Älä käytä yli 4 metrin mittaisia kaapeleita kun liität
modeemia antenniverkkoon. Pitkät kaapeloinnit hei-
kentävät signaalin kulkua.
Huom! Laitteen käyttö ukkosen aikana tapahtuu käyttäjän
omalla vastuulla. DNA ei korvaa ukkosen aiheuttamia
vahinkoja!
Page 5 / 29
5
3. Modeemin asennus
5.
Etsi ohjeen mukainen langaton WLAN-verkko, tieto-
koneen tai muun päätelaitteen langattomien verkkojen
hakutoiminnolla. Jos verkkoa ei löydy, varmista, että tie-
tokoneen langaton yhteys on kytketty päälle. Syötä WLAN-
verkon salasana päätelaitteeseen (oikean salasanan löydät
pohjasta, takaosasta tai pakkauksesta).
4.
DNA:n laajakaistan modeemit ovat langattoman
WLAN-verkon osalta valmiiksi salattuja. Langattoman
verkon nimen ja salasanan löydät laitteen pohjasta tai ta-
kaosasta tai joissakin tapauksissa laitteen pakkauksesta.
Jos modeemi resetoidaan, palautuvat nämä alkuperäiset
asetukset takaisin.
3.3 WLAN-modeemin asennus
(Cisco EPC3828D, Technicolor TC7200, Sagemcom
F-3284DC DNA ja Sagemcom F-3686AC DNA)
Katso ensin kohdat
1-3
perusmodeemin asennuksesta.
WLAN-verkko on nyt valmis käytettäväksi.
Tarkemmat ohjeet WLAN-yhteyden käyttöön-
ottoon löydät oppaan sivulta 6.
Ohjekirjan sivulta 22 alkaen löydät tietoa mm.
tietokoneen asetusten tarkistamiseen sekä
ratkaisuja yleisimpiin vikatilanteisiin.
1.
Kytke modeemi kuvassa näkyvällä tavalla. Valkoinen
antennijohto viedään antennirasiaan. Rasiajaotinta käy-
tetään, jos antennirasiassa ei ole omaa datapistoketta ja
televisiota halutaan käyttää samaan aikaan. Lopuksi kyt-
ketään virtajohto modeemiin ja seinään sekä kytketään
virrat päälle modeemin päävirtakytkimestä. Tietokone tai
muu käyttölaite voi olla yhteydessä modeemiin Ethernet-
johdolla, langattoman modeemin kohdalla langattomasti.
3.
Rekisteröityminen DNA:n kaapeliverkkoon kestää
yleensä n. 10 minuuttia, enintään 2 tuntia. Mikäli yhteyden
avaus ei onnistu, soita DNA:n asiakaspalveluun. Yhteys
on käytettävissä kun modeemin (Power, DS, US ja Online)
valot palavat yhtäjaksoisesti.
Voit nyt aloittaa netin käytön.
3.2 Käyttöönotto
(Cisco EPC3828D, Technicolor TC7200, Sagemcom
F-3284DC DNA ja Sagemcom F-3686AC DNA)
Tarkemmat mallikohtaiset käyttöönoton oppaat löydät
modeemin mukana tulleesta pikaoppaasta.
2.
Resetoi modeemi painamalla
modeemin takana olevaa reset-nappia
30 sek. ajan. Tänä aikana modeemissa
välähtävät kaikki valot yhtäaikaisesti.
3.1 Laajakaistan käyttöönotto
DNA:n laajakaistan käyttöönotto on helppoa ja
nopeaa: kytke johdot asennuskuvassa näkyvällä tavalla ja
yhteytesi toimii hetken kuluttua. Seuraavalla sivulla näet,
kuinka asennat laitteet ja tarvittaessa myös sen, miten asen-
nat langattoman yhteyden toimintaan.
On ensiarvoisen tärkeää, että tietokoneesi tietoturva on kun-
nossa. Kysy DNA Nettiturvasta DNA:n asiakaspalvelusta.
Jos laajakaistaasi sisältyy mobiililaajakaista, löydät sen
asentamiseen tarvittavat ohjeet Mokkulan pakkauksesta.
Antennijohdon
piikitön pää
TV-liitäntään
Valkoisen
antennijohdon
piikillinen pää
modeemiin.
Mustan
virtajohdon
keltainen pää
modeemiin.
Ethernet-
yhteys
pääte-
laitteisiin
tai DATA
-liitäntään.
Langaton yhteys
päätelaitteisiin
*Käytä
tarvittaessa
rasiajaotinta

Rate

3.5 / 5 based on 2 votes.

Bookmark Our Site

Press Ctrl + D to add this site to your favorites!

Share
Top