Sagemcom 3764-Orange-PL Router Manual PDF (Setup & Configuration Guide)

Given below is full router user manual of Sagemcom 3764-Orange-PL router model. You can also download this manual in PDF Format to read later on your computer.

Product user manuals come handy in case you want to know all functionalities of your device, troubleshooting, fist time configuration & setup and in many other situations.

Page 1 / 125
F@ST 3764
Instrukcja obsługi
Page 2 / 125
2
Sagemcom
nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje
produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym
firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania odpowiednich zmian w dokumentacji dot.
swoich produktów bez uprzedzenia.
Wszystkie marki wymienione w tej instrukcji obsługi są zastrzeżone przez swoich właścicieli:
F@ST
TM
jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
Sagemcom
jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
Windows
TM
i
Internet Explorer
TM
są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation.
Poniższa
instrukcja
obsługi
została
przygotowana,
aby
umożliwić
użytkownikom
obsługiwanie i zarządzanie sprzętem. Jedynie profil administratora jest chroniony hasłem i
pozwala na uzyskanie dostępu do funkcji w trybie odczytu i zapisu dla wszystkich
parametrów routera.
Uwaga
Konfiguracja modemu za pomocą HTTP jest szczegółowo opisana w dziale 3
.
Ważne
Poniższa instrukcja obsługi opisuje modem w
trybie ADSL, ADSL2, ADSL2 +
i VDSL2. Wszystkie szczegóły postępowania z trybem FTTH opisane zostały
w dziale 9.
Przewodnik po symbolach użytych w poniższej instrukcji obsługi
Symbole
Znaczenie
Uwaga
Ważna informacja, którą należy wziąć pod uwagę.
Ważne
Ostrzeżenie przed wykonaniem czynności lub poważnym skutkiem
niedopatrzenia jej wykonania
Page 3 / 125
3
Jak korzystać z tej instrukcji obsługi?
Poniższa instrukcja obsługi podzielona została na działy i aneksy, w których omówione
zostały
następujące zagadnienia:
Dział 1
Wstęp
Dział 2
Opis i podłączenie modemu F@ST 3764
Dział 3
Jak uzyskać dostęp do usług internetowych
Dział 4
Rozpoczęcie pracy
z modemem F@ST 3764
Dział 4
Przegląd narzędzi konfiguracji HTTP
Dział 5
Korzystanie z interfejsu szybkiej konfiguracji
Dział 6
Korzystanie z interfejsu zaawansowanej konfiguracji
Aneks 7
Załącznik
7 –
Rozwiązywanie problemów
Aneks 8
Za
łącznik
8 –
Zasady bezpieczeństwa
Aneks 9
Załącznik
9 –
Środowisko
Aneks 10
Załącznik
10 – Parametry techniczne
Aneks 11
Załącznik
11 –
Konfiguracja domyślna
Aneks 12
Załącznik
12 –
Słowniczek
Aneks 13
Załącznik
13 – Opis
podłączenia
styków gniazd
Page 4 / 125
4
1
Wstęp
.............................................................................................................................
7
1.1
Prezentacja
.............................................................................................................
7
1.2
Zawartość zestawu
.................................................................................................
10
1.3
(Minimalne) wymagania
.........................................................................................
11
2
Opis i podłączenie F@st 3764
.......................................................................................
12
2.1
Opis
.......................................................................................................................
12
2.1.1
Złącza
.............................................................................................................
12
2.1.2
Opis kontrolek urządzenia
...............................................................................
13
2.2
Instrukcje dotyczące bezpiecznej instalacji
.............................................................
14
2.3
Instalacja modemu F@ST 3764
.............................................................................
15
2.3.1
Zasilanie
..........................................................................................................
15
2.3.2
Podłączenie kabla ADSL / VDSL
.....................................................................
15
2.3.3
Podłączenie telefonu
.......................................................................................
15
2.3.4
Podłaczenie
dekodera STB (Set Top Box) do modemu
...................................
17
2.3.4.1
Dekoder STB (Set Top Box) w trybie Bridged
..........................................
17
2.3.4.2
Dekoder STB (Set Top Box) w trybie Routed
...........................................
17
3
Jak uzyskać dostęp do usług internetowych
..................................................................
18
4
Instalacja drukarki
.........................................................................................................
19
4.1
W systemie Windows XP
........................................................................................
19
4.2
W systemie Windows 7
..........................................................................................
21
5
Przegląd narzędzi konfiguracji HTTP
.............................................................................
25
5.1
Przegląd konfiguracj
i
..............................................................................................
25
5.2
Zapoznanie z interfejsem szybkiej konfiguracji
.......................................................
26
5.3
Zapoznanie z interfejsem zaawansowanej konfiguracji
..........................................
29
5.4
Zanim zaczniesz czytać instrukcję
..........................................................................
32
6
Korzystanie z interfejsu szybkiej konfiguracji
.................................................................
33
6.1
Wyświetlanie informacji strony star
towej
................................................................
34
6.2
Zmiana języka modemu
.........................................................................................
36
6.3
Zmiana hasła
..........................................................................................................
37
6.4
Zmi
ana typu połączenia
.........................................................................................
38
6.5
Sprawdzanie stanu połączenia z Internetem
..........................................................
39
6.6
Sprawdzanie stanu podłączonych urządzeń
...........................................................
40
6.7
Sprawdzanie stanu usługi telefonicznej
..................................................................
41
6.8
Konfiguracja połączenia WiFi
.................................................................................
42
6.9
Konfiguracja usługi DHCP
......................................................................................
44
6.10
Tworzenie reguł NAT / PAT
....................................................................................
46
6.11
Konfigurowaniu usługi DNS
....................................................................................
48
6.12
Ustawianie strefy czasowej
....................................................................................
50
6.13
Zarządzanie usługą Universal Plug and Plug
.........................................................
51
6.14
Konfigurowanie statycznej tablicy trasowania
.........................................................
52
6.15
Konfiguracja telefonii internetowej (Voice Over IP)
.................................................
53
6.16
Konfigu
racja ustawień PPP
....................................................................................
56
6.17
Konfiguracja zapory sieciowej (firewall)
..................................................................
57
6.18
Zawieszenie wszystkich ograniczeń bezpieczeństwa
.............................................
58
6.19
Przywracanie ustawień fabrycznych
.......................................................................
59
6.20
Praca i zabawa z modemem
..................................................................................
60
7
Korzystanie z interfejsu zaawansowanej konfiguracji
....................................................
61
7.1
Mapa strony
...........................................................................................................
61
7.2
Wyświetlanie informacji strony starto
wej
................................................................
62
7.3
Określenie poziomu zabezpieczeń zapory sieciowej (firewall)
................................
63
7.4
Tworzenie reguł kontroli dostępu
............................................................................
64
7.4.1
Edycja reguły kontroli dostępu
.........................................................................
65
7.4.2
Dodawanie reguły kontroli dostępu
..................................................................
65
7.4.3
Dodawanie reguły harmonogramu
...................................................................
66
Page 5 / 125
5
7.4.4
Dodawanie nowego segmentu czasowego
......................................................
66
7.5
Udostępnianie usług internetowych
........................................................................
67
7.5.1
Dodawanie reguł przekazywania portów
.........................................................
67
7.6
Zawieszenie wszystkich ograniczeń bezpieczeństwa
.............................................
68
7.7
Wywoływanie wyzwalania portów dla danych przychodzących
..............................
69
7.7.1
Dodawanie reguły wyzwalania portów (port triggering)
....................................
69
7.7.2
Wstrzymywanie reguły wyzwalania portów
......................................................
71
7.8
Ograniczanie dostępu do witryn internetowych
.......................................................
72
7.8.1
Blokowanie witryn internetowych
.....................................................................
72
7.8.2
Dodawanie obiektów sieci
...............................................................................
73
7.9
Modyfikowanie informacji o adresach IP w
nagłówkach pakietów IP
......................
74
7.9.1
Dodawanie nowego adresu IP NAT
.................................................................
74
7.9.2
Dodawanie reguł NAT
.....................................................................................
74
7.10
Zarządzanie połączeniami
......................................................................................
76
7.11
Określenie zasad wejścia i wyjścia
.........................................................................
77
7.11.1
Dodawanie zaawansowanego filtru
.................................................................
77
7.12
Wyświetlanie właściwości systemu
.........................................................................
79
7.13
Zarządzanie użytkownikami
...................................................................................
80
7.13.1
Modyfikowanie ustawień konta użytkownika
....................................................
80
7.13.2
Modyfikowanie ustawień konta grupy użytkowników
.......................................
81
7.13.3
Dodawanie użytkownika
..................................................................................
81
7.13.4
Dodawanie grupy użytkowników
.....................................................................
82
7.13.5
Blokowanie użytkownika lub grup użyt
kowników
.............................................
82
7.13.6
Konfiguracja Mail Server powiadomień
...........................................................
82
7.14
Konfiguracja sieci
...................................................................................................
84
7.14.1
Zarządzanie właściwościami połączenia LAN Bridge
......................................
85
7.14.1.1
Zakładka "Ogólne"
...................................................................................
85
7.14.1.2
Zakładka
"Ustawienia"
..............................................................................
86
7.14.1.3
Zakładka "Routing"
...................................................................................
88
7.14.1.4
Zakładka Mostkowanie
.............................................................................
89
7.14.1.5
Zakładka Zaawansowane
.........................................................................
90
7.14.2
Właściwości połączenia Ethernet WAN
...........................................................
90
7.14.2.1
Zakładka Ogólne
......................................................................................
91
7.14.2.2
Zakładka Ustawienia
................................................................................
91
7.14.2.3
Zakładka Zawansowane
...........................................................................
93
7.14.3
Właściwości WAN Multicast Bridge
.................................................................
93
7.14.3.1
Zakładka ogólne
.......................................................................................
94
7.14.3.2
Zakładka Ustawienia
................................................................................
94
7.14.3.3
Zakładka Mostkowanie
.............................................................................
94
7.14.3.4
Zakładka Zaawansowane
.........................................................................
95
7.14.4
PPP Właściwości V
DSL Internet
.....................................................................
95
7.14.4.1
Zakładka ogólne
.......................................................................................
95
7.14.4.2
Zakładka Ustawienia
................................................................................
96
7.14.4.3
Zakładka routing
.......................................................................................
96
7.14.4.4
Zakładka PPP
..........................................................................................
96
7.14.4.5
Zakładka Zaawansowane
.........................................................................
97
7.14.5
Zarządzanie połączeniami sieciowymi
.............................................................
98
7.14.5.1
Tworzenie nowego połączenia
.................................................................
98
7.14.5.2
Tworzenie nowej trasy
..............................................................................
99
7.14.5.3
Tworzenie nowego filtra Bridge
..............................................................
100
7.14.5.4
Dodawanie nowych adresów IP
.............................................................
101
7.14.5.5
Pomij
anie istniejącego połączenia
..........................................................
101
7.15
Wyświetlanie statystyk modemu
...........................................................................
102
7.15.1
Statystyki procesora
......................................................................................
103
7.16
Zarządzanie plikiem konfiguracyjnym
...................................................................
104

Rate

4.5 / 5 based on 2 votes.

Bookmark Our Site

Press Ctrl + D to add this site to your favorites!

Share
Top