Pentagram Cerberus-P-6351 Router Manual PDF (Setup & Configuration Guide)

Given below is full router user manual of Pentagram Cerberus-P-6351 router model. You can also download this manual in PDF Format to read later on your computer.

Product user manuals come handy in case you want to know all functionalities of your device, troubleshooting, fist time configuration & setup and in many other situations.

Page 1 / 76
PL
Instrukcja instalacji i obsługi
PENTAGRAM Cerberus (P 6351)
2010-02-25
PL
Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie
www.pentagram.pl
Page 2 / 76
PENTAGRAM Cerberus (P 6351)
Ważne informacje
Środki ostrożności
Unikaj używania oraz przechowywania urządzenia w miejscach silnie zapylonych, o wysokiej
wilgotności lub o bardzo niskiej lub wysokiej temperaturze.
Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre ręce, aby uniknąć zniszczenia urządzenia lub
porażenia prądem.
Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków chemicznych takich jak benzyna lub
detergenty - zawsze czyść urządzenie miękką, suchą ściereczką.
Przed czyszczeniem urządzenia, zawsze odłączaj je od komputera i zasilania.
Nie dokonuj na własną rękę żadnych zmian i napraw, powoduje to utratę gwarancji a także
może spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub ciała.
Nie narażaj urządzenia na upadki i wstrząsy.
Nie używaj routera ani żadnych jego akcesoriów poza zamkniętymi pomieszczeniami.
Używaj tylko zasilacza dołączonego do zestawu. Używanie zasilacza o nieprawidłowych
parametrach może uszkodzić router.
Zawsze używaj urządzenia na równej, poziomej powierzchni, w taki sposób, aby jego otwory
wentylacyjne nie były zasłonięte. Zasłonięcie tych otworów może spowodować
przegrzewanie się urządzenia i jego uszkodzenie a w ekstremalnych przypadkach także
wywołać pożar.
Informacja dot. zużytego sprzętu elektronicznego
Oznaczenia na urządzeniu i załączonej dokumentacji wskazują na fakt, że
urządzenie nie może zostać wyrzucone razem z nieposegregowanymi
odpadami komunalnymi po jego zużyciu. Urządzenie należy poddać procesowi
recyklingu lub innego przetworzenia w celu odzyskania materiałów, które
mogą zostać ponownie wykorzystane a także unieszkodliwiania składników
niebezpiecznych.
Użytkownicy powinni skontaktować się z organami odpowiadającymi za
recykling / odzysk, w celu ustalenia sposobu wycofania urządzenia z użycia w
sposób przyjazny dla środowiska.
2
UWAGA: Wszystkie informacje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia i/lub zaznaczenia tego w niniejszej instrukcji.
Copyright ©2010 PENTAGRAM
Wszelkie prawa zastrzeżone, powielanie i kopiowanie zabronione.
Page 3 / 76
PENTAGRAM Cerberus (P 6351)
Spis treści
WAŻNE INFORMACJE
.....................................................................................................
2
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
.........................................................................................................
2
INFORMACJA DOT. ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
.............................
2
WPROWADZENIE
.............................................................................................................
5
ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
.........................................................................................................
5
OBSŁUGA URZĄDZENIA
...............................................................................................
6
PRZEDNI PANEL
......................................................................................................................
6
TYLNY PANEL
...........................................................................................................................
7
PRZYCISKI BOCZNE
................................................................................................................
7
DODATKOWE PRZYCISKI
......................................................................................................
7
PODŁĄCZANIE KOMPUTERÓW DO CERBERUSA
..................................................
8
Podłączanie przewodowe (interfejs LAN)
.....................................................................
8
Podłączenie bezprzewodowe (interfejs WLAN)
.........................................................
8
KONFIGURACJA WŁAŚCIWOŚCI SIECI
...............................................................................
8
Windows Vista/7
.....................................................................................................................
8
Windows 2000/XP
...............................................................................................................
10
Windows 95/98/Me
.............................................................................................................
11
KONFIGURACJA ROUTERA
........................................................................................
12
USTAWIENIA DOMYŚLNE
...................................................................................................
12
Przywracanie ustawień domyślnych
............................................................................
12
KONFIGURACJA ZA POMOCĄ EASYSETUP (ŁATWA KONFIGURACJA)
...............
13
Ekran Set Internet Connection (Ustawienia połączenia internetowego)
.....
13
Ekran Wireless Configuration (Konfiguracja sieci bezprzewodowej)
..............
14
Ekran Diagnostic (Diagnostyka)
.....................................................................................
14
KONFIGURACJA ZA POMOCĄ STRONY KONFIGURACYJNEJ
..................................
15
Logowanie
...............................................................................................................................
15
NAWIGACJA
.............................................................................................................................
15
ZAKŁADKA STATUS
.............................................................................................................
16
ZAKŁADKA LAN
....................................................................................................................
17
GRUPA ZAKŁADEK WIRELESS
.........................................................................................
18
Zakładka Wireless
Basic Settings
.............................................................................
18
Zakładka Wireless
Advanced Settings
....................................................................
20
Zakładka Wireless
Security
..........................................................................................
21
Zakładka Wireless
Access Control
.............................................................................
23
Zakładka Wireless
WPS
..................................................................................................
24
Zakładka Wireless
MBSSID
...........................................................................................
26
GRUPA ZAKŁADEK WAN
....................................................................................................
27
Zakładka WAN
Channel Config
...................................................................................
27
Zakładka WAN
ATM Settings
.......................................................................................
35
Zakładka WAN
ADSL Settings
.....................................................................................
36
GRUPA ZAKŁADEK SERVICES
..........................................................................................
38
Zakładka Services
DHCP Settings
.............................................................................
38
Zakładka Services
DNS
DNS Server
.....................................................................
42
Zakładka Services
DNS
Dynamic DNS
................................................................
43
Zakładka Services
Firewall
IP/Port Filtering
....................................................
44
Zakładka Services
Firewall
MAC Filtering
.........................................................
46
3
Page 4 / 76
PENTAGRAM Cerberus (P 6351)
Zakładka Services
Firewall
Port Forwarding
...................................................
47
Zakładka Services
Firewall
URL Blocking
.........................................................
48
Zakładka Services
Firewall
Domain Blocking
..................................................
49
Zakładka Services
Firewall
DMZ
...........................................................................
50
Zakładka Services
UPnP
...............................................................................................
50
Zakładka Services
RIP
....................................................................................................
51
GRUPA ZAKŁADEK ADVANCE
..........................................................................................
52
Zakładka Advance
ARP Table
.....................................................................................
52
Zakładka Advance
Bridging
.........................................................................................
52
Zakładka Advance
Routing
..........................................................................................
54
Zakładka Advance
SNMP
..............................................................................................
55
Zakładka Advance
Port Mapping
...............................................................................
56
Zakładka Advance
IP QoS
Classification
............................................................
57
Zakładka Advance
IP QoS
QoS Queue
................................................................
59
Zakładka Advance
Remote Access
...........................................................................
60
Zakładka Advance
Others
............................................................................................
61
GRUPA ZAKŁADEK DIAGNOSTIC
....................................................................................
62
Zakładka Diagnostic
Ping
.............................................................................................
62
Zakładka Diagnostic
ATM Loopback
.........................................................................
63
Zakładka Diagnostic
ADSL
...........................................................................................
64
Zakładka Diagnostic
Diagnostic Test
......................................................................
65
GRUPA ZAKŁADEK ADMIN
................................................................................................
66
Zakładka Admin
Commit/Reboot
...............................................................................
66
Zakładka Admin
Backup/Restore
..............................................................................
66
Zakładka Admin
Password
...........................................................................................
67
Zakładka Admin
Upgrade Firmware
.........................................................................
67
Zakładka Admin
ACL Config
.........................................................................................
68
Zakładka Admin
Time Zone
.........................................................................................
69
Zakładka Admin
TR-069 Config
.................................................................................
70
GRUPA ZAKŁADEK STATISTICS
......................................................................................
71
Zakładka Statistics
Interfaces
....................................................................................
71
Zakładka Statistics
ADSL
..............................................................................................
72
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
.............................................................................
74
DIAGNOZOWANIE PROBLEMÓW ZA POMOCĄ DIOD LED
......................................
74
Dioda POWER (zasilania)
...................................................................................................
74
Diody LAN (sieć lokalna)
....................................................................................................
74
Diody DSL (sieć rozległa) i Internet
...............................................................................
74
PROBLEMY Z UZYSKANIEM ADRESU IP Z SERWERA DHCP ROUTERA
..........
74
PROBLEMY Z INTERFEJSEM WWW
.................................................................................
75
Brak dostępu do interfejsu WWW
..................................................................................
75
Problemy z nazwą użytkownika i hasłem
..................................................................
75
PROBLEMY Z INTERFEJSEM SIECI LOKALNEJ
............................................................
75
PROBLEMY Z INTERFEJSEM DSL
....................................................................................
75
Inicjalizacja połączenia ADSL nie powiodła się
........................................................
75
Nie można uzyskać adresu IP od usługodawcy
.......................................................
76
Częste utraty synchronizacji na linii ADSL (rozłączenia)
.....................................
76
PROBLEMY Z DOSTĘPEM DO INTERNETU
.................................................................
76
Brak dostępu do Internetu
...............................................................................................
76
4
Page 5 / 76
PENTAGRAM Cerberus (P 6351)
Wprowadzenie
Router bezprzewodowy Cerberus łączy 4-portowy switch, firewall, router NAT oraz
bezprzewodowy punkt dostępowy (AP). Jest doskonały do zbudowania sieci bezprzewodowej w
domu oraz małej firmie. Router Cerberus pozwala na jeszcze lepsze i bezpieczniejsze dzielenie
łącza internetowego, przesyłanie plików oraz zabawę.
Router PENTAGRAM Cerberus umożliwia tworzenie sieci bezprzewodowej zgodnej ze
standardem 802.11n (Draft 2) z maksymalną szybkością dochodzącą do 150 Mb/s. Jej
wielofunkcyjność pozwala również na współpracę z produktami działającymi w standardzie
802.11b (do 11 Mb/s) oraz 802.11g (do 54 Mb/s). Tworzona sieć bezprzewodowa może być
zabezpieczona za pomocą WEP, WPA lub WPA2.
Router ADSL (router z wbudowanym modemem ADSL) jest przeznaczony dla stałych łącz
internetowych, działających w standardzie asynchronicznej, cyfrowej linii abonenckiej (ADSL),
Router ADSL zastępuje w domowej instalacji modem ADSL dostarczany przez usługodawcę i
jest podłączany bezpośrednio do gniazdka telefonicznego z sygnałem ADSL. Jednoczesne
działanie modemu i routera ADSL nie jest możliwe.
Zawartość pudełka
1.
PENTAGRAM Cerberus P 6351
2.
Zasilacz 12 V AC, 1 A
3.
Kabel sieciowy (RJ-45)
4.
Płyta CD
5.
Skrócona instrukcja instalacji
Jeżeli zawartość pudełka jest niekompletna, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia.
5

Rate

3.5 / 5 based on 2 votes.

Popular Pentagram Models

Bookmark Our Site

Press Ctrl + D to add this site to your favorites!

Share
Top