Eminent EM4422 Router Manual PDF (Setup & Configuration Guide)

Given below is full router user manual of Eminent EM4422 router model. You can also download this manual in PDF Format to read later on your computer.

Product user manuals come handy in case you want to know all functionalities of your device, troubleshooting, fist time configuration & setup and in many other situations.

Page 1 / 15
HANDLEIDING
WWW.EMINENT-ONLINE.COM
EM
4422
-
nSHARE
Page 2 / 15
2 |
NEDERLANDS
EM4422 - nSHARE Router met Printserver
Waarschuwingen en aandachtspunten
Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen!
Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!
Inhoudsopgave
1.0 Garantievoorwaarden
............................................................................................
2
2.0 Introductie
.............................................................................................................
3
2.1 Functies en kenmerken
.....................................................................................
3
2.2 Inhoud van de verpakking
..................................................................................
3
2.3 Uitleg van de lampjes
........................................................................................
3
3.0 Installatie met behulp van de wizard
......................................................................
3
4.0 Handmatige installatie
...........................................................................................
4
4.1 Het aansluiten van de nSHARE
.........................................................................
4
4.2 De nSHARE configureren voor verbinding met het internet
................................
5
4.3 Verbindingsmethode bepalen
............................................................................
5
5.0 Controle over de internetverbinding
.......................................................................
9
5.1 Parental Control, websites blokkeren op basis van inhoud
.................................
9
5.2 Access Control, gebruikers blokkeren
................................................................
9
5.3 Virtual Server, poorten in de firewall openzetten voor online gaming
...............
10
6.0 Het instellen van de printserver
...........................................................................
10
6.1 Printserver instellen bij Windows Vista™
.........................................................
11
7.0 Vraag & antwoord
................................................................................................
12
8.0 Service en ondersteuning
....................................................................................
13
1.0 Garantievoorwaarden
De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent producten, tenzij anders
aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Eminent
product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door
de eerste eigenaar.
De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en
onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen,
batterijen, accu’s, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct
verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen
derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist
of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het
betreffende product door partijen anders dan Eminent.
Page 3 / 15
3 |
NEDERLANDS
2.0 Introductie
Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is
door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks
alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Eminent
garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom
zorgvuldig.
2.1 Functies en kenmerken
Door gebruik te maken van de Eminent nSHARE Router met Printserver kunnen
meerdere huisgenoten tegelijk internetten en onderling bestanden uitwisselen. De
ingebouwde usb printserver maakt het mogelijk om je printer met meerdere gebruikers
te delen. Je hebt dus maar één printer nodig om de printopdrachten van al je
computers te verwerken.
2.2 Inhoud van de verpakking
De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:
EM4422, Router met ingebouwde printserver.
Lichtnetadapter.
UTP netwerkkabel.
Cd-rom met installatiewizard, software en handleidingen.
Gebruikershandleiding.
2.3 Uitleg van de lampjes
3.0 Installatie met behulp van de wizard
De makkelijkste manier om de nSHARE te installeren is met behulp van de
installatiewizard, zoals staat beschreven in dit hoofdstuk. Indien je bij de installatie van
Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!
Power
Gaat branden als de nSHARE aan staat.
WAN Link/Act
Gaat branden als de netwerkkabel tussen het breedbandmodem of
ADSL modem en de nSHARE correct is aangesloten. Dit lampje
knippert als er data tussen de nSHARE en het modem wordt
uitgewisseld.
LAN 1,2,3 en 4
Gaan branden als de netwerk kabels op de nSHARE correct zijn
aangesloten. De lampjes knipperen als er dataverkeer is.
USB
Dit lampje toont activiteit op de USB poort.
Page 4 / 15
4 |
NEDERLANDS
de nSHARE geen gebruik wilt maken van de wizard op de meegeleverde cd-rom, kun
je verder gaan met hoofdstuk 4.
1.
Schakel je computer in.
2.
Plaats de cd-rom in de cd-rom speler.
3.
De CD-rom start automatisch op.
4.
Volg de stappen op het scherm totdat de installatie voltooid is. Je hebt nu een
werkende internetverbinding.
4.0 Handmatige installatie
Voor de handmatige installatie van de nSHARE is het van belang dat je internet
browser en je netwerk goed zijn geconfigureerd. De instellingen staan automatisch
goed, tenzij je in het verleden iets hebt veranderd. Kijk in de handleiding op de cd-rom
als je twijfelt of je internet browser en je netwerk goed zijn ingesteld.
4.1 Het aansluiten van de nSHARE
1.
Schakel je computer uit.
2.
Sluit de nSHARE middels de meegeleverde lichtnetadapter aan op het
stopcontact.
3.
Sluit de meegeleverde UTP netwerkkabel aan op de ‘WAN’-poort van de
nSHARE.
4.
Sluit de andere kant van deze UTP netwerkkabel aan op de LAN poort van je
kabelmodem of ADSL modem.
5.
Sluit een UTP netwerkkabel aan op één van de vier ‘LAN’-poorten van je
nSHARE.
6.
Sluit de andere kant van deze UTP netwerkkabel aan op de netwerkadapter in je
computer.
7.
Sluit je USB printer aan op de USB poort van de nSHARE, indien je gebruik wilt
maken van de ingebouwde printserver.
Let op! Indien de wizard niet automatisch start, kun je de wizard op de CD-rom ook
handmatig starten. Klik op ‘Start’, klik op ‘Uitvoeren’, typ ‘x:\wizard\setup.exe’ (waarbij
‘x’ de schijfletter van je CD-rom station is) en druk op de entertoets.
Is mijn nSHARE juist op het lichtnet aangesloten? Dit controleer je door te verifiëren of
het ‘Power’-lampje brandt.
Is mijn netwerkverbinding correct aangesloten? Schakel je computer in en controleer
of het lampje brandt dat correspondeert met de ‘LAN’-poort waarop je de UTP
netwerkkabel hebt aangesloten. Ook dient het lampje op de netwerkadapter in je
computer te branden.
Page 5 / 15
5 |
NEDERLANDS
4.2 De nSHARE configureren voor verbinding met het
internet
Om de nSHARE te kunnen configureren voor verbinding met het internet, dien je eerst
verbinding te maken met de nSHARE. Je maakt verbinding met de nSHARE door de
onderstaande procedure te volgen.
1.
Schakel je computer in.
2.
Open je internet browser (Bijvoorbeeld Internet Explorer, Netscape of Firefox).
3.
Typ ‘http://192.168.1.1’ in de adresbalk.
4.
Druk op de entertoets of klik op ‘Ga naar’.
5.
Laat de gebruikersnaam leeg.
6.
Typ ‘admin’ bij wachtwoord.
7.
Klik op ‘Ok’.
8.
Klik op ‘Basic Setup'.
4.3 Verbindingsmethode bepalen
Om de nSHARE snel te kunnen configureren voor verbinding met het internet via je
provider dien je allereerst vast te stellen welke verbindingsmethode je provider
gebruikt (‘DHCP’, ‘Static IP’, ‘PPPoE’ of ‘PPTP’). Kijk in tabel 1 met welk onderdeel je
verder dient te gaan om de nSHARE voor jouw provider in te stellen.
Internetprovider
Verbindingsmethode
Ga verder met
paragraaf:
Nederland
@Home
DHCP
4.3.4
BabyXL/Solcon
DHCP
4.3.3
BetuweNet
DHCP
4.3.3
Casema DHCP
DHCP
4.3.3
Casema Wanadoo kabel
PPPoE
4.3.6
Cistron
DHCP
4.3.3
Compuserve DSL via BabyXL/BBned
DHCP
4.3.5
Demon Adsl
DHCP
4.3.5
Kabelfoon
DHCP
4.3.3
KPN ADSL met Alcatel / Thomson
Speedtouch 510/530 modem
DHCP
4.3.2
KPN adsl met Alcatel / Thomson
Speedtouch Home/500 modem
PPTP
4.3.1

Rate

4 / 5 based on 1 vote.

Popular Eminent Models

Bookmark Our Site

Press Ctrl + D to add this site to your favorites!

Share
Top