ATEL ALR-U270 Router Manual PDF (Setup & Configuration Guide)

Given below is full router user manual of ATEL ALR-U270 router model. You can also download this manual in PDF Format to read later on your computer.

Product user manuals come handy in case you want to know all functionalities of your device, troubleshooting, fist time configuration & setup and in many other situations.

Page 1 / 9
Net1 Atel router
Anvisningar
Dokument namn
Anvisningar Net1 Atel router
Date
2015-10-01
Valid for
ALR-U270
Release
v1.4.3
Page 2 / 9
Net 1 Altel Router - Anvisningar för IMSE produkter
Abelko Innovation
Sida 2 av 9
1. Sammanfattning
Net1 byter till 4G och då måste alla routrar bytas. I den här
anvisningen går vi igenom hur man hanterar portning och andra
inställningar vi använder för IMSE WebMaster Pro, IMSE Ultra och
Abelko Terminal.
2. Anslutning
1.
Koppla upp din PC med nätverkskabeln enligt den
medföljande pamfletten
Kom igång med din 4G WiFi-
router.
2.
Öppna en webbläsare och skriv in adressen
192.168.0.1
3.
Logga in med användarnamn
admin
och lösenord
admin
.
3. Byte av lösenord
Du måste byta standardlösenordet för att systemet ska vara säkert.
1.
Klicka på
Settings
2.
Klicka på
System Settings
3.
Klicka på
Device Security
4.
Skriv in det nya lösenordet:
5.
Klicka
Apply
6.
Logga in med det nya lösenordet
Page 3 / 9
Net 1 Altel Router - Anvisningar för IMSE produkter
Abelko Innovation
Sida 3 av 9
4. Grundinställning av nätverket
Du måste grundinställa nätverket för att få kontakt med en fabriksny
IMSE WebMaster Pro och IMSE UltraBase30. De har från fabrik IP-adress
10.0.48.94
. Gör så här:
1.
Klicka på
Settings
2.
Klicka på
Basic Settings
3.
Klicka på
LAN
4.
Fyll i enligt följande:
5.
Klicka
Apply
6.
Gå till adressen
10.0.48.1
i din webbläsare
Har du Abelko Terminal ANVÄND INTE 10.0.48.1 på routern
Om du har Abelko Terminal använder den redan 10.0.48.1 som
adress på LAN sidan. Använd i så fall gärna nätverksinställningarna
som routern redan har på LAN (IP-adress 192.168.0.1 för routern).
Se Exempel på portning av Abelko Terminal.
Page 4 / 9
Net 1 Altel Router - Anvisningar för IMSE produkter
Abelko Innovation
Sida 4 av 9
Du kan bara kontrollera anslutningen från en apparat som inte är
kopplad till routern, till exempel din mobiltelefon.
7.
Logga in igen
5. Portning
Används när man vill porta ut webbsidan på en apparat som är
ansluten till routern. Gör så här:
1.
Klicka på
Settings
2.
Klicka på
Advanced Settings
3.
Klicka på
Virtual Server
4.
Klicka på
Add New
5.
Fyll i enligt följande:
6.
Klicka
Apply
Om routern har fast IP
46.47.48.49
skriver du
i din webbläsare för att komma till
apparaten.
Page 5 / 9
Net 1 Altel Router - Anvisningar för IMSE produkter
Abelko Innovation
Sida 5 av 9
Du kan bara kontrollera anslutningen från en apparat som inte är
kopplad till routern, till exempel din mobiltelefon.
5.2.
Exempel portning av IMSE WM Pro
Om din IMSE WebMaster Pro sitter på IP
10.0.48.94
skriver du:
Om routern har fast IP
46.47.48.49
skriver du
i
din webbläsare för att komma till WebMaster Pron

Rate

3.5 / 5 based on 2 votes.

Popular ATEL Models

Bookmark Our Site

Press Ctrl + D to add this site to your favorites!

Share
Top