A-Link RR24AP Router Manual PDF (Setup & Configuration Guide)

Given below is full router user manual of A-Link RR24AP router model. You can also download this manual in PDF Format to read later on your computer.

Product user manuals come handy in case you want to know all functionalities of your device, troubleshooting, fist time configuration & setup and in many other situations.

Page 1 / 4
RR24AP(N)
Pika-asennusohje
Pakkaus sisältää:
-
ADSL –modeemi
-
Asennusohje
-
2 x SMA Antenni
-
Puhelinkaapeli
-
Virtalähde
-
Verkkokaapeli
Liittimien kytkeminen/selitys
1.
Yhdistä puhelinkaapeli ADSL -linjasta modeemin ADSL -porttiin.
2.
Yhdistä verkkokaapeli IPTV -laitteesta IPTV -porttiin.
3.
Yhdistä verkkokaapeli tietokoneelta (verkkokortilta) ja VOIP -
laitteelta (esim. ATA) modeemin DATA/VOICE -porttiin.
4
Reset -painike josta modeemin voi palauttaa tarvittaessa
tehdasoletuksille.
5.
Yhdistä virtalähde modeemin POWER -porttiin.
6.
Liitä mukana tulleet antennit. Voit myös käyttää muita ulkoisia
WLAN -antenneja.
7.
Kytke virta päälle / pois päältä.
8.
Tähän USB –porttiin voit liittää USB muistin.
Asennuksen aloitus:
Oletusasetuksena RR24AP(N) ADSL -modeemilla on sillattu ADSL – yhteys
IPTV käyttöön (tai muuhun käyttöön jossa tarvitaan julkista IP -osoitetta)
portissa 4 johon on myös merkitty
IPTV
. Porteissa 1, 2 ja 3 johon merkitty
DATA/VOICE
sekä WLAN -yhteydessä on käytössä NAT ja palomuuri
turvaamaan tietokoneesi Internet yhteydet. Helpon asennuksen takaa
modeemin oma DHCP -palvelin, joka jakaa automaattisesti IP -osoitteet
tietokoneille. Määritä ainoastaan tietokoneen verkkoasetukset kohdan
1.
mukaan ja Internet-yhteytesi on valmiina käyttöön.
Jos käytätte modeemin langatonta yhteyttä, on
erittäin tärkeää
määrittää
langaton yhteys suojatuksi ”
Langattoman verkon käyttöönotto ja salaus
ohjeen mukaan. Oletuksena langaton verkko on pois käytöstä.
Jos operaattorisi käyttää muita VPI/VCI -arvoja mitä modeemille on valmiiksi
tallennettu, voidaan modeemin asetukset tehdä kohdan
2.
mukaan.
Jos jostain syystä ette halua hyödyntää modeemin omaa NAT/palomuuri
ominaisuutta porteissa 1, 2 ja 3 ettekä WLAN yhteydessä, voidaan modeemi
määrittää siltaavaksi kohdan
3.
mukaan. Tällöin tietokoneen
palomuuriohjelmisto kannattaa olla kunnossa ennen reitittimen asetusten
muuttamista.
* Oletusasetuksena toimivat kaikki operaattorien tarjoamat
sillatut yhteydet
,
esim.
Elisa
,
Sonera
,
DNA, Telia
(RFC 2684 / RFC 1483 Bridged). Modeemi
tukee
Auto Hunt
ominaisuutta, joka hakee seuraavat
VPI/VCI
arvot
automaattisesti: 0/100, 0/33, 8/35
Tuetut selaimet ovat Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x tai uudempi.
Internet selaimessa ei saa olla käytössä Proxy eli välityspalvelin toimintoa.
Asennusvaatimukset:
-
Sijoita modeemi vaakatasoon tasaiselle alustalle
-
Pidä modeemi kaukana lämpöä tuottavista laitteista
-
Älä sijoita modeemia pölyiseen tai kosteaan paikkaan
Etupaneelin valot/toiminnot:
PWR:
ADSL:
-
palaa = modeemissa on virta päällä
-
palaa = ADSL -yhteys on päällä
-
pimeä = virtaa ei ole kytketty
-
vilkkuu = yhdistää ADSL -linjaa
WLAN:
Portit 1 - 4:
-
palaa = WLAN valmiina
-
palaa = verkkoyhteys aktiivisena
-
vilkkuu = dataa WLAN -verkossa
-
vilkkuu = data liikkuu lähiverkossa
-
pimeä = WLAN ei ole päällä
-
pimeä = ei verkkoyhteyttä
INTERNET:
WPS:
-
palaa = Internet yhdistetty
-
vilkkuu = WPS toiminnassa
-
pimeä = ei Internet yhteyttä
Sisältö:
Kohta
1
. Verkkoasetukset Internet-yhteyttä varten.
(Tämä kohta on tarkoitettu niille jotka haluavat käyttää modeemin
omaa NAT/Palomuuri ominaisuutta(Oletuksena päällä))
Kohta
2
. Operaattorin VPI/VCI asetusten määrittäminen.
(Tämä kohta on tarkoitettu niille, jotka määrittävät operaattorin VPI/VCI
asetukset käsin)
Kohta
3.
Modeemin määrittäminen siltaavaksi.
(Tämä kohta on tarkoitettu niille, jotka eivät halua käyttää modeemin
omaa NAT/palomuuri ominaisuutta (portit 1, 2,ja 3 sekä WLAN))
Kohta
4.
Modeemin määrittäminen PPP yhteydelle.
(Tämä kohta on tarkoitettu niille, joiden Internetyhteys muodostetaan
PPPoA tai PPPoE tunnistuksella)
Kohta
5.
Vianmäärityskaavio.
(Jos modeemin kanssa tulee ongelmia, seuraa tätä kaaviota)
Kohta
6.
Vianmäärityskaavio (langaton yhteys).
(Jos langattomanyhteyden kanssa tulee ongelmia, seuraa tätä
kaaviota)
Sillattu yhteys:
Jos ADSL -modeemia tarvitsee konfiguroida uudelleen, palauta
tehdasasetukset modeemiin.
Tehdasasetusten palautus:
Tarvittaessa tehdasasetukset palautetaan painamalla noin 10 sekuntia reset -
nappia neulalla laitteen sivusta (katso takapaneelin kuva) virran ollessa päällä.
Page 2 / 4
1.
Verkkoasetukset Internet-yhteyttä varten
(Määritä nämä asetukset, kun haluat käyttää työasemaa internetissä.)
Voit käyttää portteja 1, 2, 3 ja WLAN yhteyttä yhdistettäessä tietokonetta
Internetiin. Portti 4 on tarkoitettu IPTV käyttöön, mutta siihen voi myös
vaihtoehtoisesti liittää tietokoneen johon halutaan sillattu yhteys ilman
palomuuria.
Windows 2000/XP
1.
Valitse
Käynnistä
->
Asetukset
->
Verkko- ja Puhelinverkkoyhteydet.
2.
Paina
Lähiverkkoyhteys
kuvakkeen päältä oikean puoleisella hiiren
nappulalla ja valitse
Ominaisuudet.
3.
Valitse
Internet-protokolla (TCP/IP)
-> Paina
Ominaisuudet.
4.
Valitse
Hae IP –osoite automaattisesti
.
5.
Kun tarvittavat tiedot on määritelty, paina
OK.
6.
Hyväksy Internet-protokolla (TCP/IP) ominaisuudet painamalla
OK.
7.
Hyväksy vielä Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet
OK
:lla.
(Jos windows kysyy Käynnistetäänkö tietokone uudelleen, paina
Kyllä
)
8.
Tarkista vielä, että Internet Explorer:in asetuksissa
EI OLE valittuna
Käytä välityspalvelinta.
9.
Nyt työasema on valmis internet yhteyttä varten.
Windows Vista
1.
Valitse
Käynnistä
->
Verkko.
2.
Paina
Verkko- ja jakamiskeskus
painikkeesta ja paina Hallitse
verkkoyhteyksiä linkistä.
3.
Paina
Lähiverkkoyhteys
kuvakkeen päältä oikean puoleisella hiiren
nappulalla ja valitse
Ominaisuudet.
4.
Valitse
Internet protocol version 4 (TCP/IPv4)
-> Paina
Ominaisuudet.
5.
Valitse
Hae IP –osoite automaattisesti
.
6.
Hyväksy Internet-protokolla (TCP/IP) ominaisuudet painamalla
OK.
7.
Hyväksy vielä Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet
OK
:lla.
8.
Tarkista vielä, että Internet Explorer:in asetuksissa
EI OLE valittuna
Käytä välityspalvelinta.
9.
Nyt työasema on valmis internet yhteyttä varten.
Windows 7
1.
Valitse
Käynnistä
->
Ohjauspaneeli.
2.
Paina linkkiä
Näytä verkon tila ja tehtävät
ja paina tämän jälkeen
linkistä
Muuta sovittimen asetuksia
.
3.
Paina
Lähiverkkoyhteys
kuvakkeen päältä oikean puoleisella hiiren
nappulalla ja valitse
Ominaisuudet.
4.
Valitse
Internet protocol version 4 (TCP/IPv4)
-> Paina
Ominaisuudet.
5.
Valitse
Hanki IP –osoite automaattisesti
ja
Hae DNS –palvelimen
osoite automaattisesti
.
6.
Hyväksy
Internet-protokolla (TCP/IP)
ominaisuudet painamalla
OK.
7.
Hyväksy vielä Lähiverkkoyhteyden ominaisuudet, paina
Sulje
.
8.
Tarkista vielä, että Internet Explorer:in asetuksissa
EI OLE valittuna
Käytä välityspalvelinta.
9.
Nyt työasema on valmis internet -yhteyttä varten.
Mac OS
1.
Avaa
AppleTalk -säädin
, valitse kytkennäksi
Ethernet.
2.
Avaa
TCP/IP -säädin
ja tee seuraavat asetukset:
- Kytkentä =
Ethernet
- Määrittelytapa =
DHCP-palvelin
3.
Tallenna. Nyt työasema on valmis internet yhteyttä varten.
2.
Operaattorin VPI/VCI asetusten määrittäminen
(Tällä ohjeella voit määrittää operaattorin VPI/VCI arvot käsin)
HUOM!!
Tee tämän ohjeen mukaan vain jos operaattorisi ei käytä seuraavia
VPI/VCI arvoja: 0/100, 0/33. 8/35.
1. Avaa Internet selain osoitteeseen
2. Kirjoita Username =
admin
ja Password =
password
3. Luo uusi yhteys
Setup Wizard
valikosta. Määritä seuraavat asetukset:
- Encapsulation =
1483 MER LLC
- VPI =
Tarkista tämä arvo operaattoriltasi
- VCI =
Tarkista tämä arvo operaattoriltasi
4. Paina
Save
.
5. Paina
OK
.
6. Paina
Save and Reboot
.
7. Modeemi tallentaa asetukset ja käynnistyy uudelleen.
Page 3 / 4
3.
Modeemin määrittäminen siltaavaksi
(Määritä nämä asetukset, kun haluat muuttaa modeemin siltaavaksi.)
1. Avaa Internet selain osoitteeseen
2. Kirjoita Username =
admin
ja Password =
password
3. Luo uusi yhteys
Setup Wizard
valikosta. Määritä seuraavat asetukset:
- Encapsulation =
1483 Bridged IP LLC
- VPI =
Tarkista tämä arvo operaattoriltasi
- VCI =
Tarkista tämä arvo operaattoriltasi
- IGMP Snooping =
Enabled
Esimerkkejä yleisimpien operaattoreiden VPI/VCI arvoista:
Operaattori
VPI
VCI
Elisa
0
100
Sonera
0
33
DNA
0
100
Telia
8
35
4. Paina
OK
.
5. Paina
Save and Reboot
..
7. Modeemi tallentaa asetukset ja käynnistyy uudelleen.
8. Kun asetukset ovat tallentuneet modeemille, uudista tietokoneesi IP -osoite
tai käynnistä tietokone uudelleen jolloin IP -osoite haetaan käynnistyksen
yhteydessä automaattisesti.
Esimerkki IP -osoitteen uudistamisesta (Windows 2000/XP):
1.
Avaa Käynnistä valikko.
2.
Valitse Suorita.
3.
Kirjoita cmd ja paina OK.
4.
Kirjoita komento
ipconfig /release
ja paina Enter
5.
Kirjoita komento
ipconfig /renew
ja paina Enter.
4.
Modeemin määrittäminen PPP yhteydelle
(Määritä nämä asetukset, jos yhteys muodostetaan PPP tunnistuksella)
1. Avaa Internet selain osoitteeseen
2. Kirjoita Username =
admin
ja Password =
password
3. Luo uusi yhteys
Setup Wizard
valikosta. Määritä seuraavat asetukset:
- Encapsulation =
PPPoA VC-Mux / LLC
tai
PPPoE VC-Mux / LLC
- VPI =
Tarkista tämä arvo operaattoriltasi
- VCI =
Tarkista tämä arvo operaattoriltasi
- User Name =
Tarkista tämä operaattoriltasi
- Password =
Tarkista tämä operaattoriltasi
- Confirm Password =
Kirjoita salasana tähän uudelleen
4. Paina
Save
.
5. Paina
OK
.
6. Paina
Save and Reboot
.
8. Modeemi tallentaa asetukset ja käynnistyy uudelleen.
Page 4 / 4
5.
Vianmäärityskaavio
(Kun modeemi on tehdasoletuksilla)
alle.
)
ortissa johon työasema
Palaako PWR -valo ADSL -modeemissa?
/
\
Palaako ADSL -valo yhtäjatkoisesti?
|
Kyllä
\
|
/
(
Yhteys on muodostunut palveluntarjoaj
|
|
|
|
|
Kyllä
Palaako valo p
|
|
/
\
on kytketty?
|
|
|
|
|
|
|
Kyllä
Palaako INTERNET –valo?
|
|
|
/
\
|
|
|
|
Kyllä
Avautuuko Internet sivut normaalisti?
\
|
|
|
|
/
|
|
|
|
|
Kyllä
ADSL -modeemi on toimintakunnossa *.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ei
Pääsetkö selaimella modeemin hallintaan
|
|
|
|
/
\
(
)? ( Käyttäjänimi = admin
si
keella.
een
arkastus alusta *.
ella
|
|
|
|
|
|
salasana = password )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kyllä
Tarkista STATUS -sivulta, että yhteys liittymä
|
|
|
|
|
/
\
VPI/VCI arvoilla on saanut IP -osoitteen *.
|
|
|
|
|
|
|
Kyllä
Uudista IP-osoitteet Renew -painik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aloita kaavion tarkastus alusta *.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ei
Jos yhteytesi käyttää muita VPI/VCI -arvoja kuin
|
|
|
|
|
modeemiin on valmiiksi määritelty, tee asetukset
|
|
|
|
|
operaattorisi VPI/VCI -arvoilla kohdan 2 mukaan.
|
|
|
|
|
Jos käytössä on PPP -yhteys, tee kohdan 4 mukaan *.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ei
Tarkista työaseman verkkoasetukset asennusohj
|
|
|
|
mukaisesti ja aloita kaavion t
|
|
|
|
Vastaako laite ping komentoon?
|
|
|
Ei
|
|
|
/
\
(Avaa komentokehoite, kirjoita
ja paina Enter)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kyllä
Tarkista, että selaimesi asetuksissa ei ole määritelty
|
|
|
|
/
\
välityspalvelimia (Proxy). Pääsetkö nyt selaim
|
|
|
|
|
|
modeemin hallintaan (
)?
|
|
|
|
|
|
**.
ako Ping?
yllä
in
imivuus.
Dmt,
ukaan.
?
ivuus.
R -liittimeen?
2. Lähetä laite A-Link takuuhuoltoon **.
.
Vianmäärityskaavio (langaton yhteys)
6
(Kun modeemi on tehdasoletuksilla)
min hallintaan
Palaako WLAN-valo ADSL -modeemissa?
/
\
|
Kyllä
Onko tietokone yhdistetty
|
/
\
langattomaan verkkoon?
|
|
|
|
|
Kyllä
Avautuuko Internet sivut normaalisti?
|
|
/
\
*.
|
|
|
Kyllä
Langaton yhteys on toimintakunnossa
|
|
|
|
|
Ei
Pääsetkö selaimella modee
|
|
/
\
(
)? (Käyttäjänimi = admin
|
|
|
|
salasana = password )
|
|
|
|
ä
|
|
|
Kyll
Tarkista STATUS -sivulta, että yhteys liittym
|
|
|
/
\
VPI/VCI -arvoilla on saanut IP -osoitteen
*.
äsi
ohdan 2 mukaan.
määritelty
ella
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kyllä
Uudista IP -osoitteet Renew -painikkeella.
|
|
|
|
Aloita kaavion tarkastus alusta *.
|
|
|
|
|
|
|
Ei
Jos yhteytesi käyttää muita VPI/VCI -arvoja kuin
|
|
|
modeemiin on valmiiksi määritelty, tee asetukset
|
|
|
operaattorisi VPI/VCI -arvoilla k
|
|
|
Jos käytössä on PPP -yhteys, tee kohdan 4 mukaan *.
|
|
|
|
|
Ei
Vastaako laite ping komentoon?
|
|
/
\
(Avaa dos -kehote, kirjoita
ja paina Enter)
|
|
|
|
Tarkista, että selaimesi asetuksissa ei ole
|
|
|
Kyllä
\
|
|
|
/
välityspalvelimia (Proxy). Pääsetkö nyt selaim
|
|
|
|
|
modeemin hallintaan (
)?
yllä
s resetointi
*.
set
ko Ping?
ton
an verkon
sena langaton
rkat ohjeet löydät ”Langattoman
hjeesta.
|
uolto
Li
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K
Tarkista asetukset operaattoriltasi.
|
|
|
|
Aloita kaavion tarkastus alusta *.
|
|
|
|
|
|
|
Voit yrittää palauttaa tehdasasetukset painamalla
Ei
|
|
|
laitteen sivussa olevasta pienestä reiästä
|
|
|
esim. neulalla virran ollessa päällä . Jo
|
|
|
ei auta, lähetä laite A-Link takuuhuoltoon *
|
|
|
|
|
Ei
Tarkista työaseman verkkoasetuk
|
|
/
\
asennusohjeen mukaisesti. Vastaa
|
|
|
|
|
Kyllä
Tarkista asetukset operaattoriltasi.
|
|
|
|
|
Aloita kaavion tarkastus alusta *.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ei
|
|
|
Kyllä
Aloita kaavion tarkastus alusta.
|
|
|
|
|
|
|
Voit yrittää palauttaa tehdasasetukset painamalla
|
|
|
|
laitteen sivussa olevasta pienestä reiästä neulalla.
|
|
Voit yrittää palauttaa tehdasasetukset painamalla
Ei
laitteen takana ole
asta pienestä reiäs
|
|
|
|
Jos resetointi ei auta, lähetä laite takuuhuoltoon
|
|
v
|
|
|
|
Tarkista työaseman verkkoasetukset
|
|
|
Ei
|
|
esim. neulalla virran ollessa päällä. Jos resetointi
|
|
|
/
\
asennusohjeen mukaisesti.
Vasta
|
|
|
ei auta, lähetä laite A-Link takuuhuoltoon **.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ei
1. Tarkista, että tietokoneeseesi on asennettu
K
Aloita kaavion tarkastus alusta.
|
|
|
|
langa
|
verkkosovitin ja se on aktivoitu/toiminnassa.
|
|
|
Ei
Voit yrittää palauttaa tehdasasetukset painamalla
laitteen sivussa olevasta pienestä reiästä neulalla.
|
2. Hae vapaat langattomat verkot ja y
langattomaan verkkoon ”Langattom
hdistä
|
|
|
|
|
|
|
Jos resetointi ei auta, lähetä laite takuuhuoltoon **.
|
|
|
|
käyttöönotto ja –salaus” ohjeen mukaan.
|
3. Aloita kaavion tarkastus alusta**.
|
|
Ei
1. Tarkista, että verkkokaapelin toinen pää on liitetty
|
Ei
ominaisuus ei ole päällä. Ta
Ota langaton ominaisuus käyttöön. Oletuk
|
|
työaseman verkkokorttiin ja toinen pää modeem
/
\
|
|
|
ethernet -porttiin.
|
|
2. Varmista verkkokortin ja -kaapelin to
|
verkon käyttöönotto ja –salaus” o
|
|
Palaako WLAN –valo nyt?
|
|
3. Lähetä tuote A-Link takuuhuoltoon.
|
|
|
|
Ei
Laitteen hallinnassa WAN -valikon ADSL S
1.413, G.
ettings
|
Kyllä
Aloita kaavion tarkastus alusta.
|
|
/
\
-kohdassa määritä modulaatioksi T
ADSL2 tai ADSL2+ operaattorin m
|
|
|
|
|
Ei
Lähetä laite A-Link takuuhuoltoon **.
|
|
Paina Apply. Palaako ADSL valo
|
|
|
|
|
Kyllä
Aloita kaavion tarkastus alusta.
*/
Muissa tukiasioissa ja kysymyksissä ota y
vm)
hteys A-Link tekniseen tukeen:
0600-41020 ( 2,67 €/min + p
*/
Takuuhuolto: A-Link takuuh
|
|
|
Ei
1. Onko puhelinkaapeli kytketty modeemilta
|
ADSL -linjaan?
*
sätietoja
(CE).
Kylävainiontie 20
02760 Espoo
|
2. Tarkista myös mahdollisen analogisen
|
jakosuotimen kytkentä.
3. Tarkista palveluntarjoajalta linjan toim
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään
|
Tuote on direktiivin 1999/5/EY vaatimusten muk
|
4. Lähetä laite A-Link takuuhuoltoon **.
|
ainen telepäätelaite
RR24AP(N) EAN: 64 18949 01006 8
Ei
1. Onko virtalähde kytketty laitteen POWE
Laitteen maahantuonti, huolto ja tekninen tuki :
-Link Europe Oy, Kylävainiontie 20, 02760 Espoo, Finland
A
Tekninen tuki : 0600-41020 (2,67€ / min +pvm)
Internet-tuki :
tai
tekninentuki@a-link.com
Copyright © 2010
A-link Europe Oy
10d21T RR24APN

Rate

4 / 5 based on 1 vote.

Popular A-Link Models

Bookmark Our Site

Press Ctrl + D to add this site to your favorites!

Share
Top