ADB P-RG-EA4201N Router Manual PDF (Setup & Configuration Guide)

Given below is full router user manual of ADB P-RG-EA4201N router model. You can also download this manual in PDF Format to read later on your computer.

Product user manuals come handy in case you want to know all functionalities of your device, troubleshooting, fist time configuration & setup and in many other situations.

Page 1 / 23
Page 2 / 23
Mielasis kliente,
dėkojame, kad pasirinkote spartų ir kokybišką internetą
ZEBRA
ir (arba) televiziją
Interaktyvioji GALA
. Linkime jums malonių įspūdžių ir produktyvaus darbo!
Ši instrukcija padės jums savarankiškai įdiegti šviesolaidinio interneto
ZEBRA
paslaugą. Čia pateiktos informacijos visiškai pakanka, kad gautą įrangą
galėtumėte prijungti prie interneto ir įsidiegtumėte reikiamą programinę įrangą
savo asmeniniame kompiuteryje (toliau AK). Ši įrangos pakuotė tiks diegiant ir
televizijos
Interaktyvioji GALA
paslaugą, tad, jei įsigijote ir (arba) televizijos
paslaugą, jos įdiegimo aprašymą rasite TV pakuotės diegimo instrukcijoje.
TERMINAI IR SANTRUMPOS
ADSL
angl.
Asymmetric DSL
– asimetrinė DSL technologija
AES
angl.
the Advanced Encryption Protocol
– WiFi ryšiu perduodamų duomenų
šifravimo protokolas
AK
asmeninis kompiuteris (angl. PC – p
ersonal computer
)
DSL
angl.
Digital Subscriber Line
– technologija, skirta perduoti duomenis telefono linijomis
FTTx
angl.
Fiber to the x
– technologija, skirta duomenis perduoti šviesolaidiniu kabeliu
GALA
bendras TEO LT skaitmeninės TV produkto pavadinimas. TEO LT teikiama IPTV
paslauga vadinama „Interaktyviąja GALA“
IP
angl.
Internet protocol
– interneto protokolas
IPTV
interaktyvioji televizija
LAN
angl.
Local Area Network
– (vietinis) kompiuterių tinklas
OS
angl.
OperatingSystem
– operacinė sistema (įdiegta AK)
RAM
angl.
Random Access Memory
– laisvosios prieigos atmintis
SSID
angl.
Service SetIdentifier
– belaidžio tinklo vardas
STB
angl.
Set-topbox
– TV priedėlis (šiame dokumente IPTV priedėlis)
TCP
angl.
Transmission Control Protocol
– duomenų perdavimo kontrolės protokolas
TV
angl.
television
– televizija
UTP
angl.
Unshielded Twisted Pair
– neekranuota vyta pora, varinis tinklo kabelis
WAN
angl.
Wide Area Network
– globalios prieigos tinklas (šiuo atveju TEO interneto tinklas)
WEP
angl.
Wired Equivalent Privacy
– WiFi ryšio saugumo protokolas
WiFi
angl.
Wirelessfidelity
– belaidžio ryšio technologija
WLAN
angl.
Wireless LAN
– belaidis kompiuterių tinklas
WPA
angl.
WiFi protected Access
– apsaugota WiFi prieiga (WiFi ryšio saugumo protokolas)
ZEBRA
TEO LT teikiamos interneto paslaugos pavadinimas
Page 3 / 23
SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Rekomenduojame naudotis šiais nurodymais, kad elektroninių įtaisų išpakavi
-
mas, prijungimas ir naudojimas būtų saugus:
Norėdami išvengti elektros smūgio, neįrenkite ir nenaudokite šios įrangos
drėgnose vietose, pvz., vonioje prie prausyklės ar virtuvėje prie kriauklės, ša
-
lia skalbyklės, drėgname pusrūsyje ar šalia baseino.
Elektros maitinimo blokelį junkite taip, kad laidas nebūtų įtemptas. Įranga ne
-
turi kyboti ant elektros maitinimo laido. Nelankstykite ar kaip kitaip nepažeis
-
kite elektros laido.
Naudokite tik šiai įrangai pritaikytą el. maitinimo adapterį. Jį rasite įrangos dėžutė
-
je (kintamoji tinklo įtampa 100240 V, nuolatinė įrangos įtampa 12 V, el. srovė 2A).
Neuždenkite įrangos, kad ji galėtų laisvai vėdintis ir neperkaistų.
Žaibuojant patartina paslaugomis nesinaudoti, o visus el. prietaisus išjungti iš
el. tinklo, kad žmonės nenukentėtų nuo elektros smūgio arba/ir gaisro.
Tausokite aplinką
Šis simbolis rodo, kad įrangai pasenus, sugedus ar dėl kitų priežasčių
tapus nereikalingai, jos negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atlie
-
komis, o būtina atiduoti į elektroninių įtaisų surinkimo centrą perdirbti.
Įrangos pakuotės (kartoninės dėžutės), įpakavimo plastikinių maišelių ir kitų komp±
lekto detalių nemeskite į buitinių atliekų konteinerį, bet pasirūpinkite rūšiavimu pa
-
gal jų tipą. Niekada nemeskite elektroninių įtaisų į buitinių atliekų konteinerį, nes
gali tekti sumokėti administracinę baudą pagal šalyje galiojančius įstatymus. Būkite
atsakingi ir vietinės savivaldos atstovų pasiteiraukite apie galiojančią šių atliekų nai
-
kinimo tvarką.
Page 4 / 23
TURINYS
1.
Pakuotės turinys
....................................................................................
5
2.
Maršrutizatorius
.....................................................................................
5
3.
Techniniai reikalavimai
...........................................................................
6
4.
Įrangos prievadai ir indikatoriai
..............................................................
7
4.1.
Maršrutizatoriaus prievadai
...................................................................
7
4.2.
Maršrutizatoriaus lemputės
..................................................................
8
5.
Įrangos diegimas
...................................................................................
9
5.1.
Keletas patarimų prieš jungiant įrangą prie AK
......................................
9
5.2.
Interneto ZEBRA prijungimas, jei klientas turi FTTx prieigą
..................
9
6.
Kompiuterio TCP/IP
nustatymai
...........................................................
11
6.1.
Kompiuterio TCP/IP nustatymai
Windows 2000/XP/Vista/7
vartotojams
..
11
6.2.
Kompiuterio TCP/IP nustatymai
Windows 95/98/ME
vartotojams
.......
13
7.
Belaidžio ryšio (WLAN) konfigūravimas
..............................................
15
7.1.
Belaidžio ryšio parametrų keitimas
......................................................
17
7.2.
Gamyklinių parametrų atkūrimas
.........................................................
20
8.
Interneto ZEBRA prijungimas turint plačiajuostę (DSL) prieigą
...........
21
8
.1.
Dažnių skirstytuvo prievadai
................................................................
21
9.
Priedas. Klausimai ir atsakymai
...........................................................
23
Page 5 / 23
1.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
maršrutizatorius (su užklijuotu belaidžio ryšio prisijungimo duomenų lipduku);
el. maitinimo adapteris;
1 telefono laidas (pilkas);
1 tinklo (eterneto) 5 kategorijos UTP laidas (geltonas);
saugaus naudojimosi instrukcija lietuvių kalba;
„Greito įdiegimo gidas“ lietuvių kalba.
2. MAR RUTIZATORIUS
Interneto ZEBRA maršrutizatorius (toliau – maršrutizatorius) – tai įrenginys, skirtas teikti
interneto ir IPTV paslaugas per šviesolaidinę (FTTx) bei plačiajuostę (ADSL) prieigą.

Rate

4 / 5 based on 3 votes.

Bookmark Our Site

Press Ctrl + D to add this site to your favorites!

Share
Top